MAARHEEZE - De verdachte die zich vandaag voor de rechtbank in Den Bosch moest verantwoorden houdt, fokt en verkoopt honden, puppy’s, van diverse rassen op een meer dan hobbymatige schaal. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt verdachte verschillende regels, opgesteld voor het welzijn van deze dieren, te hebben overtreden in 2017 en 2019 en eist tegen verdachte een geldboete van 8000 euro en een werkstraf van 80 uur, waarvan bij beide de helft voorwaardelijk. Aan de geëiste proeftijd van 3 jaar verbindt de officier een bijzondere voorwaarde die samengevat inhoudt dat verdachte in die proeftijd geen honden voor de fok mag houden, niet mag fokken en ook geen honden mag verkopen.


Het onderzoek startte in 2017 naar aanleiding van een melding van een koper van een hondje bij iemand anders. Daarop kwam ook verdachte in beeld en volgde een controle. Er werden 35 honden en een aantal pups op het terrein van verdachte aangetroffen waarvan de omstandigheden voor een groot deel van de honden niet op orde was en niet voldeed aan de eisen die de Wet Dieren daaraan stelt. In 2019 werd opnieuw vastgesteld dat de omstandigheden waaronder een grote hoeveelheid honden en pups werden gehouden zwaar onder de maat waren. Verspreid over het terrein in Maarheze van verdachte stonden veelal geïmproviseerde hokken. Op een enkel hok na waren deze vervuild met urine en ontlasting. De hokken hadden een natte bodem, sommige hokken waren te donker en er was onvoldoende ruimte voor de honden om droog en beschermd tegen weersinvloeden te kunnen liggen. Ook was er gebrek aan drinkwater, het water dat er wel stond was vervuild door uitwerpselen.

Er werd niet voldaan aan de basis van de natuurlijke behoeftes van de honden. De broodnodige verzorging werd de honden onthouden. En dat allemaal, volgens het OM, alleen maar om pups, veel pups, te produceren, die verdachte kon verkopen om er financieel beter van te worden.

“Door deze situatie werden ook de kopers gedupeerd. Uit onderzoek blijkt dat er al lang klachten waren over de door verdachte verkochte pups. Kopers werden opgezadeld met ongezonde en/of bange pups, ze konden veelal gelijk naar de dierenarts, met bijbehorende kosten. In plaats van dat de kopers konden genieten van hun pup, was er een en al ellende met en voor de beestjes. De ouderdieren werden onder erbarmelijke omstandigheden gehouden. Vies, vuil, ze kregen nog niet de minimale zorg die een hond dient te hebben. In plaats daarvan lagen ze in smerige vervuilde hokken. Terwijl een hond, als hij de keus heeft, nooit zijn eigen hok zal bevuilen. Veelal zonder (schoon) drinkwater of voldoende voer. Bij gezondheidsproblemen werd er niet opgetreden. De honden werden slecht verzorgd, deels verwaarloosd, als fokvee gehouden. Hun enige functie en reden van bestaan was het produceren van pups.”, aldus de officier.

Waarschuwing voor kopers

Volgens het OM wordt deze zogenaamde broodfok in stand gehouden door het kopen van de, op deze verschrikkelijke wijze gefokte, pups. Wordt er niet gekocht, dan wordt er uiteindelijk ook niet meer gefokt. Met name in het afgelopen jaar, waarin de vraag naar pups door de Coronamaatregelen flink is gestegen, wordt er veelvuldig gewaarschuwd goed te kijken en onderzoek te doen naar waar je een pup koopt. “Zorg dat je de moederhond ziet, check de omstandigheden, kijk of de honden, de pup en de moeder er gezond uitzien, of ze sociaal gedrag vertonen. En vertrouw je het niet, koop dan niet. Werk niet mee aan het in stand houden van de slechte leefomstandigheden van de fokteven. Die hebben geen warm, droog, schoon nest. Geen bewegingsvrijheid. Die worden niet geliefd en vertroeteld. Die lijden.”, aldus de officier.

Ernst van de feiten

Verdachte fokt op grote schaal maar beschikte destijds volgens het OM niet over het vereiste bewijs van vakbekwaamheid. Verdachte was voor de honden op zijn terrein verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden waarin zijn honden verkeerden. “En dat moet een keer stoppen. Via het bestuursrecht is dat nog niet gelukt.”, aldus de officier.

Verdachte toonde gedurende het onderzoek geen inzicht in de kwalijkheid, het verkeerde, van zijn manier van honden houden. Hij geeft er geen blijk van in te zien hoe kwalijk het is dat hij de – minimale - welzijnsregels voor honden heeft overtreden. En dat geeft volgens de officier weinig hoop voor de toekomst. “Te meer waar het fokken van puppy’s de laatste tijd alleen maar lucratiever is geworden. Er is goed geld mee te verdienen. En daar is op zich nog niets mis mee, maar wel als het over de rug en ten koste van het welzijn van de dieren gaat.”, aldus de officier.

Strafmaat en eis

“Het op erbarmelijke wijze houden van honden en daarmee fokken van pups gebeurt met de bedoeling deze pups te verkopen. Dat betekent dat deze feiten worden gepleegd met het oog op financieel gewin. Een geldboete van 8000 euro waarvan 4000 euro voorwaardelijk en een werkstraf van 80 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar is hier volgens de officier dan ook op zijn plaats.

Bijzondere voorwaarde

Daarnaast eist de officier de bijzondere voorwaarden dat verdachte, gedurende de proeftijd, niet mag fokken met honden, maximaal twee volwassen honden mag houden, míts deze gecastreerd dan wel gesteriliseerd zijn en geen pups of volwassen honden mag verkopen, niet voor zichzelf, niet voor anderen en daarin niet mag bemiddelen.

De rechtbank doet op 27 juli uitspraak.