DEURNE - Een 43-jarige man uit Deurne stond vandaag terecht voor het onderhouden van seksuele contacten met een gedetineerde. De seksuele relatie vond plaats in vrouwengevangenis Ter Peel in Evertsoord waar de verdachte werkzaam was als beveiliger. Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) eist een celstraf van drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 200 uur tegen de man.

Gedurende een periode van acht maanden (oktober 2022 tot juli 2023) misbruikte de verdachte zijn machtspositie en heeft er meerdere malen seks plaatsgevonden tussen de verdachte en het slachtoffer. De seksuele handelingen gebeurden vooral in de cel van het slachtoffer.

Seks in de bajes

De officier van justitie sprak tijdens de zitting over de norm die door de verdachte op ernstige wijze is overschreden. “Seks in de bajes, dat mag niet. Althans niet tussen een beveiliger en een gedetineerde. Ook niet met wederzijdse instemming. De wet is daarover duidelijk, ter bescherming van de kwetsbare partij, de gedetineerde. Die bevindt zich immers in een afhankelijkheidsrelatie met de beveiliger. Iedere beveiliger weet dat je geen seks mag hebben met een gedetineerde. Ook niet als al het initiatief van de gedetineerde zou uitgaan. Seks met een gedetineerde is dus volstrekt uit den boze. En als zich dan al situaties voordoen die in die richting neigen, zoals flirtgedrag of uitnodigende uitspraken, dan meld je dat uit voorzorg bij je leidinggevende en blijf je er vervolgens verre van. Naast het op ernstige wijze overschrijden van de norm, heeft de verdachte de reputatie van de Penitentiaire Inrichting Ter Peel schade toegebracht”, aldus de officier.

Verklaring slachtoffer

De verdachte had als beveiliger macht over de gedetineerde. Hij had de sleutel van de cel en kon de cel op slot doen en weer openen. Het slachtoffer verklaarde dat de verdachte haar nergens toe heeft gedwongen. “Hij gaf wel steeds een zetje en zei ook dat hij teleurgesteld zou zijn als ik het niet zou doen”, zegt de gedetineerde daarover. Het OM rekent de verdachte de feiten zwaar aan, omdat er sprake was van een machtsverschil en het slachtoffer in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de verdachte verkeerde.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.