LIESSEL - De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een bedrijf uit Liessel tot een geldboete van 100.000 euro. Het bedrijf overtrad de Arbowet en zorgde zo voor een gevaarlijke situatie op de werkvloer. In augustus 2018 verongelukte één van de werknemers toen hij bekneld raakte in een zogeheten zaaglijn.

Het bedrijf uit Liessel verwerkt kalkzandsteen. In de fabriek staat onder meer een zaaglijn, een afgesloten machine waarin kalkzandsteenblokken computergestuurd op maat worden gezaagd en verder worden vervoerd. In de zaaglijn staan onder meer zaagbladen, transportbanden en een vacuümzuiger voor het optillen van de gezaagde blokken. In augustus 2018 was er ‘s avonds een storing in deze zaaglijn. Eén van de werknemers ging de zaaglijn in en raakte bekneld tussen de vacuümzuiger en een transportband. Hierdoor kwam het slachtoffer te overlijden. De zaaglijn bleek niet te zijn uitgeschakeld.

Uit onderzoek blijkt dat de zaaglijn op drie manieren kon worden betreden zonder dat de beveiliging ervan aansloeg en de zaaglijn liet stilvallen. Het bedrijf wist van die manieren. Ook was bekend dat er regelmatig storingen in de zaaglijn optraden, in die zin dat kalkzandsteenblokken onbedoeld op de transportband bleven liggen, en dat werknemers daarom regelmatig de zaaglijn in gingen om die storingen te verhelpen. Desondanks nam het bedrijf geen maatregelen tegen de drie manieren, zodat het omzeilen van de beveiliging van de zaaglijn op eenvoudige wijze mogelijk was en bleef. Verder was de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) voor de zaaglijn niet volledig en was er ’s avonds en ’s nachts geen toezicht op de werkvloer. Met dit alles schoot het bedrijf ernstig tekort in haar zorgplicht tegenover haar werknemers en in het bijzonder tegenover het slachtoffer.


Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er verder rekening mee dat het slachtoffer bij zijn werkzaamheden zelf niet de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf in acht nam. Hij wist namelijk dat hij de zaaglijn niet mocht betreden zonder de machines uit te schakelen. Ook weegt de rechtbank mee dat het bedrijf direct na het ongeval haar veiligheidsbeleid aanscherpte en dat de omstandigheden op de werkvloer zijn verbeterd. Verder toont het bedrijf zich betrokken bij de nabestaanden van het slachtoffer. Al met al vindt de rechtbank in dit geval een geldboete van 100.000 euro op zijn plaats. Deze boete moet ervoor zorgen dat het bedrijf niet opnieuw de fout ingaat en moet andere werkgevers doordringen van de noodzaak van veiligheid op de werkvloer.