NUENEN - Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft een 48-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden. De man heeft zijn ex-vriendin gestalkt en brandgesticht aan de auto en in het bedrijfspand van haar nieuwe partner in Nuenen. De rechtbank Oost-Brabant legde de man eerder 5 jaar gevangenisstraf op.

Tussen februari en mei 2018 kwam de man soms wel meerdere keren per dag bij de woning van zijn ex-vriendin. Hij reed dan bijvoorbeeld met de auto voorbij of gluurde door een hek achter de woning.

Daarnaast heeft hij in die periode de auto van de nieuwe partner van zijn ex-vriendin in brand gestoken, net als het kantoorpand van de partner. Dat kantoor was gevestigd in hetzelfde pand waar de ouders van de partner woonden. Zij waren ten tijde van de brand niet thuis, maar uit niets blijkt dat de man hiervan op de hoogte was.

Gebruik van peilbakens
In hoger beroep heeft het hof gekeken naar het al dan niet onrechtmatig gebruik van peilbakens. De ex-vriendin was na enige tijd zo wanhopig dat zij een tv-programma inschakelde om een eind te maken aan de stalking. Het tv-programma schakelde een recherchebureau in dat ter observatie een peilbaken onder de auto van de man plaatste. De gegevens die daarmee verkregen zijn, heeft het recherchebureau overgedragen aan de politie ten behoeve van het dossier.

De verdediging stelde dat het bewijs onrechtmatig was verkregen. De rechtbank Oost-Brabant volgde die stelling ten aanzien van de stalking en nam de gegevens niet op als bewijs. Het hof denkt daar echter anders over: het peilbaken was geen initiatief van de politie noch van het Openbaar Ministerie, de gegevens waren al aanwezig toen het politieonderzoek startte. Er staat daarom niets in de weg deze gegevens te gebruiken voor het bewijs van zowel de stalking als de brandstichting in de auto.

Overigens merkt het hof op dat de peilbakengegevens niet noodzakelijk zijn geweest om stalking bewezen te verklaren, ze dienden enkel als ondersteunend bewijs.

Hogere straf dan geëist
Het hof legt een gevangenisstraf op van 8 jaar, maar vanwege overschrijding van de redelijke termijn gaan daar 5 maanden van af. De straf is hoger dan de advocaat-generaal had geëist, daar zijn een aantal redenen voor.

De man is in februari 2018 door de rechtbank Oost-Brabant onherroepelijk veroordeeld voor stalking van hetzelfde slachtoffer en bedreiging van haar en haar toenmalige partner. De deskundigen die hem in de onderhavige zaak hebben onderzocht hebben geen psychische stoornis kunnen vaststellen, maar ook niet kunnen uitsluiten.

Het hof vindt het gedrag van de man intimiderend, bedreigend en obsessief. De vrees voor herhaling schat het hof in als hoog. Zijn gedrag is voor alle slachtoffers in deze zaak beangstigend en onvoorspelbaar. De man ziet zelf de ernst van het leed van de door hem veroorzaakte schade niet in, ontkent iedere betrokkenheid en houdt stellig vast aan een complottheorie waarin het juist de slachtoffers zijn die hem belagen. Zeer zorgwekkend is dat het niet is gebleven bij stalking, maar dat de man ook tot brandstichtingen is overgegaan.

Naast een gevangenisstraf legt het hof de man een contact- en een gebiedsverbod van 5 jaar op. Hij moet de slachtoffers ook een schadevergoeding van ruim 50.000 euro betalen.