HELMOND - Het politiedistrict Helmond krijgt een nieuw bureau. In dit nieuwe pand bundelt de politie de krachten en gaat het naar één modern bureau. Naast het Basisteam Peelland worden ook de districtsrecherche en de districtsleiding hier gehuisvest. Het nieuwe bureau krijgt zijn plek in de buurt van het nieuwe stadskantoor (Huis voor de stad) wat onderdeel uitmaakt van bredere ontwikkelingen rondom het Stationskwartier. Ruim 250 medewerkers gaan de nieuwe locatie in 2025 in gebruik nemen.


Het huidige bureau aan de Kasteel-Traverse in Helmond uit 1966 is te klein en voldoet niet meer aan de duurzaamheids-eisen die de politie stelt aan de huisvesting. In de afgelopen periode zijn meerdere opties onderzocht. Voor een bureau dat geschikt is voor de politie van nu en in de toekomst, blijkt de bouw van een nieuw bureau de beste oplossing. Daarbij is gezocht naar een centrale plek in Helmond in de nabijheid van onze partners.

Zowel de gemeente als de politie hebben een duidelijke voorkeur voor een ontwikkeling in elkaars nabijheid. Daarom is er besloten samen te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van een nieuw districtsbureau voor de politie bij het Huis voor de stad. De bouw van het nieuwe politiebureau start in het 2de kwartaal van 2023. De verwachting is dat het nieuwe bureau begin 2025 in gebruik genomen gaat worden.

Goed nieuws
Frans van Leeuwen, sectorhoofd van het district Helmond: “Ik ben heel blij dat na een intensief proces van voorbereiding de keuze is gemaakt om het nieuwe districtsbureau te bouwen bij het nieuwe Huis voor de Stad. Operationeel is dit een ideale plek en biedt het ons mogelijkheden voor een optimale en intensieve samenwerking met de stad Helmond en andere partners. Samenwerking niet alleen als het gaat om de integrale aanpak van veiligheidsproblemen maar ook mogelijkheden om gemeenschappelijke faciliteiten met elkaar te gaan delen.

Daarnaast is het goed nieuws voor de inwoners van het district Helmond. Met dit nieuwe bureau zijn we goed in staat om onze krachten te bundelen en de inwoners van ons district goed te blijven bedienen en de regio veilig en leefbaar te houden. Vanuit de gemeente hebben we alle medewerking mogen ervaren, niet in de laatste plaats van burgemeester Elly Blanksma. Wij zien er naar uit over enkele jaren met onze organisaties te kunnen gaan samenwonen."

Gezamenlijk belang in elkaars nabijheid
Burgemeester Elly Blanksma is zeer content met de komst én de locatie van het nieuwe politiebureau: “Wat de gemeente Helmond betreft een fantastische ontwikkeling. Sowieso dat er nieuwbouw komt in Helmond, en dan ook nog op een plek waar de samenhang met de gemeente optimaal kan worden benut. De relatie tussen gemeente, politie én andere partners in Helmond wordt hiermee voor de komende decennia bestendigd en verstevigd. Ik heb er alle vertrouwen in dat er in 2025 een modern en mooi politiebureau staat waarmee nog beter kan worden gewerkt aan de veiligheid in onze stad én regio.”