HELMOND - Op 30 mei 2023 is een medewerker van district Helmond met strafontslag gegaan. Dit strafontslag is aangezegd vanwege onder meer het raadplegen van politie systemen voor niet werk gerelateerde doeleinden en het delen van politie informatie.


Naar aanleiding van een onderzoek is de medewerker per direct buiten functie gesteld. Op basis van de uitkomst van een strafrechtelijk onderzoek volgde een disciplinair onderzoek door de afdeling Veiligheid Integriteit en Klachten.

De uitkomst van dit disciplinaire onderzoek is dat op 30 mei met onmiddellijke ingang strafontslag is verleend aan de betreffende medewerker. Dat betekent dat deze politiemedewerker niet meer werkzaam is voor de politieorganisatie.