HELMOND - De rechtbank Oost-Brabant heeft een 17-jarige jongen uit Helmond veroordeeld voor openlijk geweld, mishandeling en een gewelddadige woninginbraak. Hij krijgt hiervoor in totaal 200 dagen jeugddetentie, waarvan 162 dagen voorwaardelijk. Daarnaast wordt de verdachte uit huis geplaatst, moet hij meewerken aan verschillende behandelingen en krijgt hij elektronisch toezicht.


De jongen maakte zich in december jl. samen met anderen schuldig aan openlijk geweld in Helmond tegen 4 personen die zonder duidelijke aanleiding werden geschopt en geslagen. De slachtoffers zijn letterlijk tegen de grond geslagen. En toen zij roerloos op de grond lagen, ging de verdachte met zijn mededaders door met slaan en schoppen. De slachtoffers liepen letsel op. Zo was bij 3 van hen sprake van een hersenschudding met klachten als hoofdpijn, vermoeidheid, vergeetachtigheid en duizeligheid. De slachtoffers hadden ook meerdere kneuzingen in het gezicht en één had een gebroken neus.

In februari 2019 pleegde de jongen samen met een ander een woninginbraak in Helmond. Op het moment dat de bewoner hem en zijn mededader op heterdaad betrapte, gebruikten ze geweld om weg te komen. In mei van dat jaar mishandelde hij een jongen, die hij kent uit de buurt, door hem te slaan en te schoppen.

Camerabeelden

Met name het openlijke geweld zorgde voor grote onrust in de plaatselijke gemeenschap en voor gevoelens van angst en onveiligheid daarbuiten. Op camerabeeldenbeelden is het genadeloos agressieve karakter van het geweld goed zichtbaar. Nadat de slachtoffers tegen de grond zijn geslagen en vervolgens nog meer zijn geschopt en geslagen, trapt een andere verdachte meerdere keren een slachtoffer hard op zijn hoofd. Diverse getuigen verklaarden dat ze bang waren dat dit slachtoffer doodgetrapt zou worden.
Bij het bepalen van de straf weegt mee dat de verdachte op geen enkel moment ingreep of probeerde zijn medeverdachten tegen te houden. Hij nam doelbewust deel aan het heftige geweld en had daarin een fors aandeel. Bovendien is de verdachte eerder voor soortgelijke delicten veroordeeld. Hij was onder invloed van alcohol, terwijl hij de negatieve uitwerking daarvan op zijn gedrag kende.

Uithuisplaatsing, gedragsbehandeling en enkelband

De rechtbank weegt verder mee dat de openlijke geweldpleging in verminderde mate aan de jongen kan worden toegerekend. Volgens een psycholoog is er sprake van onder meer een gedragsstoornis en een verstandelijke beperking. Al met al vindt de rechtbank voor het openlijk geweld in december 2019 een jeugddetentie van 100 dagen, waarvan 65 dagen voorwaardelijk, op zijn plaats. Volgens de rechtbank is er zonder gedragsverandering een grote kans op herhaling. Daarom vindt de rechtbank het noodzakelijk om naast de jeugddetentie een gedragsbeïnvloedende maatregel (GBM) van 12 maanden op te leggen. De verdachte wordt onder meer uit huis geplaats en moet zich laten opnemen in een open leefgroep, meewerken aan verschillende gedragsbehandelingen en hij krijgt elektronisch toezicht tijdens het weekend.

Voor de woninginbraak met geweld en de mishandeling krijgt hij nog eens 100 dagen jeugddetentie, waarvan 97 dagen voorwaardelijk. Als bijzondere voorwaarden koppelt de rechtbank aan die voorwaardelijke straffen onder meer een contactverbod met een medeverdachte, een alcohol- en drugsverbod en een meldplicht bij de jeugdreclassering.
Bovendien moet de verdachte de slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal 4.709,17 euro. En hij moet een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 50 uur alsnog uitvoeren.