HELMOND - In een garagebox aan de Noord Parallelweg is gisteren een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen tijdens een integrale controle. Deze chemicaliën zijn vermoedelijk bestemd voor de productie van synthetische drugs.

Integrale controle


Medewerkers van de gemeente Helmond controleerden op dinsdag 27 februari diverse bedrijfspanden en garageboxen in Helmond. Dat deden zij tijdens een integrale controle onder coördinatie van het Peelland Interventie Team. Daarbij werden ze ondersteund door veiligheidspartners zoals de politie, brandweer, Omgevingsdienst en douane. In een garagebox aan de Noord-Parallelweg troffen zij tientallen jerrycans met grondstoffen voor het maken van synthetische drugs aan. Ook stuitten zij op een ketel die bestemd is voor het productieproces. De aanwezige politieagenten herkenden daarbij direct de typische geur van chemicaliën die gebruikt kunnen worden voor de productie van synthetische drugs.

Verder onderzoek

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse gekomen en hebben verder onderzoek gedaan. Uiteindelijk zijn de ontdekte chemicaliën later op de avond veilig afgevoerd en werd het pand weer vrij gegeven. In dit geval ging het om een opslaglocatie en was er geen sprake van de actieve productie van synthetische drugs.

Er is nog niemand aangehouden maar uiteraard gaat het onderzoek naar deze opslaglocatie voor drugs en wie hierbij betrokken is geweest door. Dat er alsnog aanhoudingen zullen volgen, sluiten we dan ook niet uit.

Weet jij meer of heb je (andere) informatie die ons kan helpen in het onderzoek? Gebruik dan een van onderstaande actieknoppen.

Gevaar

Een opslaglocatie voor synthetische drugs brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien.

Niet enkel de productie van synthetische drugs, maar ook de opslag van de benodigde chemicaliën is levensgevaarlijk. Daarnaast worden de afvalstoffen meestal gedumpt in de natuur. Dat is gevaarlijk voor mens, dier en milieu. De gedumpte stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend of giftig. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging.

Melden helpt!

Heb je het vermoeden van een productielocatie in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.

Of bekijk de video via de YouTube-link onderaan als je wilt weten hoe je melding doet én wat de politie met zo'n melding doet.