PEELLAND - Meer dan 1,6 miljoen keren is er de afgelopen weken gekeken naar berichten die vanuit de politie-eenheden in Peelland zijn verzonden aan ruim 92.000 Facebook-gebruikers. Tussen 31 mei en 23 juni kregen inwoners in de zes Peelgemeenten met een Facebook-account berichten te zien over ondermijning. Burgemeester Blanksma, voorzitter van Team Peelland: “Het doel van de campagne ‘Samen voor een veilige buurt’ is om mensen bewust te maken van signalen in hun omgeving en de meldingsbereidheid te vergroten. Op deze manier hebben we -via mediakanalen van nu- veel inwoners in Peelland bereikt, zijn er direct meldingen gedaan en weten inwoners waar ze misstanden kunnen melden.”

Meld Misdaad Anoniem

In de campagne kregen inwoners voorbeelden van ondermijnende activiteiten, tips hoe ze signalen kunnen herkennen, een quiz en de mogelijkheid om direct contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem. Van deze laatste mogelijkheid is tientallen keren gebruik gemaakt tijdens de campagne. Haitske de Veen, Teamchef basisteam Peelland: “We kunnen het als politie niet alleen. We hebben ogen en oren van buurtbewoners hard nodig. Meld Misdaad Anoniem is enorm waardevol voor de politie. Een anonieme tip kan voor ons het laatste puzzelstukje zijn in ons onderzoek”.

Herken de signalen

Ondermijnende criminaliteit, wat is dat nou precies? En waarom zou je er last van moeten hebben? Hoe kan je het herkennen en wat kan je eraan doen? Om inwoners van de Peelgemeenten hierover meer te leren zijn de gemeenten en politieteams gezamenlijk een social media campagne gestart. Deze campagne benadrukt ook waarom het melden van signalen van ondermijnende criminaliteit zo belangrijk is en waar inwoners dit kunnen doen: bij politie en gemeenten maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (M.)

Melden helpt!

De social media campagne was er op gericht om het bewustzijn en meldingsbereidheid van inwoners te verhogen op ondermijnende criminaliteit bij bijvoorbeeld hennepkwekerijen, drugshandel en onverklaarbaar vermogen zoals dure auto’s. Na de start van de campagne kwamen bijna dagelijks meldingen binnen bij het Peelland Interventie Team (PIT) en was een stijging van meldingen bij M. te zien ten opzichte van voorafgaande maanden. We blijven inwoners aanmoedigen om melding te blijven maken van zaken die niet in orde zijn. Burgemeester Blanksma: “Als jij een onderbuikgevoel hebt dat iets raar is, meld het! Vaak klopt het. Melden is niet veel werk en wij hebben er belang bij. Door informatie te bundelen zien we meer en kunnen we gericht actie ondernemen. Maar dan moeten inwoners wel weten waar ze naar moeten kijken en het durven melden bij gemeente, politie of Meld Misdaad Anoniem.”

Samen voor een veiligere buurt

In Peelland werken politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere diensten samen aan een veilige en leefbare omgeving voor iedereen. De aanpak van ondermijning is niet iets van de overheid alleen, inwoners spelen hier ook een onmisbare rol. Zij zien van alles in hun directe leefomgeving en weten veel van wat er zich afspeelt in hun buurt, ook als het aankomt op criminele zaken. Vaak is men zich er niet van bewust dat deze kennis een belangrijke factor is in het aanpakken van de criminaliteit. Met het melden van zaken dragen zij bij aan de veiligheid en leefbaarheid in hun eigen wijk.

Anoniem is ook echt anoniem

M. is een onafhankelijke organisatie en geen onderdeel van de politie en/of gemeenten. Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit en misdaad. Jouw anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Zo lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving. M. is zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000.