EINDHOVEN - De leiding van de politie Oost-Brabant heeft een medewerker uit het district Eindhoven ontslagen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim.

Onderzoek naar medewerker

Het team Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) kreeg in 2022 opdracht een onderzoek in te stellen naar gedragingen van een medewerker vanwege een vermoeden van ernstig plichtsverzuim, onder meer gelegen in ongepast gedrag buiten werktijd én het veelvuldig raadplegen van politiesystemen.

Uit het disciplinaire onderzoek blijkt dat de medewerker zich schuldig heeft gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Na bestudering van de feiten en omstandigheden is gebleken dat de aard en ernst van de gedragingen van de medewerker in kwestie zodanig is dat er volgens de politie maar één sanctie op kan volgen en dat is onvoorwaardelijk strafontslag. Met het uitreiken van het besluit is het ontslag definitief.

Integriteit

Als je bij de politie werkt, heb je een voorbeeldfunctie. En ook in privétijd wordt van politiemedewerkers verwacht dat zij zich maatschappelijk verantwoord en moreel onberispelijk gedragen. Politiewerk is mensenwerk en mensen kunnen fouten maken. Daarvan moeten we leren, maar plichtsverzuim heeft consequenties. De politie onderzoekt meldingen van ernstig plichtsverzuim daarom zorgvuldig en straft waar het moet. Lees hier meer over het onderwerp integriteit.