DEURNE - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een strafbeschikking, in de vorm van een geldboete van 40.000 euro, opgelegd aan Jetstone Produktie BV te Deurne in verband met een arbeidsongeval, met dood tot gevolg, dat op 19 oktober 2020 bij het bedrijf plaatsvond.

Op deze fatale dag kwam een 46-jarige werknemer om het leven tijdens het lossen van keramiekplaten van een transportbok in de bedrijfshal in Deurne. Het slachtoffer, sinds 2 jaar werknemer van het bedrijf, kwam daarbij onder 8 zware keramiekplaten terecht. De platen, die nog aan één kant op de transportbok stonden, zijn samen met de bok omgevallen en op het slachtoffer terecht gekomen. Het totale gewicht van de platen en de bok was ongeveer 1200 kg. Het slachtoffer overleed ter plaatse aan de gevolgen van het ongeval. Dit heeft onherstelbaar leed en verdriet veroorzaakt voor de nabestaanden, die met een groot gemis moeten leven.

Gele steunpalen

Bij het bedrijf is het gebruikelijk om bij de opslag en bewerking van dergelijke platen, dus nadat deze van de bok waren gelost, gele steunpalen te gebruiken die deels in de betonnen vloer stonden, om kantel- beklemmings- en valgevaar te voorkomen. Op de plek waar het slachtoffer de platen vanaf de bok aan het lossen was stonden geen gele steunpalen in de grond die de kanteling hadden kunnen breken. Indien er wel een paal had gestaan in het aanwezige gat in de betonnen vloer nabij het slachtoffer, had deze paal hoogstwaarschijnlijk de val van de keramiekplaten gebroken.

Onvoldoende voorzieningen om omvallen platen te voorkomen

Het OM is van mening dat er sprake is geweest van een situatie waarin het bedrijf, als werkgever, redelijkerwijs had moeten weten van de gevaarzetting bij het lossen van keramiekplaten. Echter, volgens het OM waren er onvoldoende voorzieningen getroffen om omvallen van dergelijke platen tijdens de losfase te voorkomen. Er waren geen palen in de grond geplaatst. De risico’s die het lossen van keramiek platen van een transportbok met zich brengt waren onvoldoende schriftelijk in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) bij het bedrijf vastgelegd. Ook waren er onvoldoende instructies gegeven aan het personeel met betrekking tot de gevaren en de te treffen maatregelen tijdens het lossen van platen. Tevens ontbrak het aan voldoende toezicht op de naleving van de veiligheidsregels hieromtrent.

Doorgevoerde verbeteringen en aandacht voor het ongevalsscenario binnen de natuursteensector

Het bedrijf heeft inmiddels meerdere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er gele palen geplaatst op de vaste, aangeduide loslocaties en op alle plekken waar platen geladen, gelost of gepickt worden. Er is een Werkinstructie Orderpicken zware platen opgesteld. Er zijn stalen sloffen ontwikkeld waarmee de transportbokken stabieler en dus veiliger opgepakt kunnen worden. Er is een onderzoeksbureau ingeschakeld om de oorzaak van het ongeval vast te leggen en verbeterpunten te verkrijgen. Hieruit is een procedure opgesteld en deze heeft het bedrijf met de natuursteensector gedeeld. Ook heeft het bedrijf haar brancheorganisatie opgeroepen om de Arbocatalogus voor Natuursteen te vernieuwen en daarin de gevaren concreter in kaart te brengen. Tevens is er door het bedrijf voorlichting gegeven binnen de branche waarbij onderhavig ongevalsscenario nadrukkelijk aan bod is gekomen.

Passende afdoening

Het is ontzettend triest dat het slachtoffer zijn leven heeft moeten geven, voordat bij verdachte afdoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen.

Vaak wordt in dit soort zaken een gang naar de rechter noodzakelijk geacht. In overleg met de nabestaanden is het OM – onder meer vanwege de beperkte zittingscapaciteit bij de rechtbank, de meewerkende houding van het bedrijf, het getoonde medeleven van het bedrijf richting de weduwe van het slachtoffer en de verbeteringen die binnen het bedrijf zijn doorgevoerd – echter van mening dat deze strafbeschikking met een persbericht een passende afdoening is en een maatschappelijk gelijk resultaat oplevert als een behandeling ter terechtzitting.