HELMOND - Revolvers en geweren met een grote hoeveelheid munitie. Messen, stiletto’s en werpsterren. Schedels van tijgers, luipaarden en leeuwen. Bedreigde dieren. Dit verhandelde de verdachte, een man van 62 uit Helmond en had het in bezit. Volgens de officier van justitie een heel kwalijke zaak. Het Openbaar Ministerie eist 6 maanden gevangenisstraf, waarvan 3 maanden voorwaardelijk en een geldboete van 25.000 euro.

Bedreigde dieren en wapens
In 2018 is er een strafrechtelijk onderzoek gestart na signalen uit verschillende landen over de mogelijke betrokkenheid van de verdachte bij de handel in beschermde dieren.

Ruim 70 opgezette bedreigde dieren en delen daarvan zijn thuis aangetroffen bij de verdachte. Waaronder zeer bedreigde dieren zoals de Siberische tijger (450 nog levend in het wild) en de kop van een schedel van een luipaard. Mogelijk verkocht hij negen tijgerschedels en een leeuwenschedel. Dat is strafbaar. Op overtredingen als deze staat gevangenisstraf als sanctie gesteld. Het huis van de verdachte was van de kelder tot de slaapkamer gevuld met opgezette dieren, skeletten en schedels en andere onderdelen van dieren. Ook van uiterst zeldzame dieren. Daarnaast is er een arsenaal van wapens en munitie gevonden in het woonhuis van de verdachte.

Benodigde certificaten niet in bezit
Het bezitten, kopen of verkopen van beschermde diersoorten is uitsluitend toegestaan met een door de nationale Cites – toezichthouders afgegeven certificaat (voor dieren die op bijlage A staan bij de EU Basisverordening Cites) of aan de nationale Cites-autoriteit kan worden aangetoond dat is verkregen overeenkomstig de geldende wetgeving (voor dieren die op bijlage B staan van de de EU Basisverordening Cites). De verdachte was niet in het bezit van een certificaat die nodig is voor de meest bedreigde diersoorten en voor de andere soorten kon hij niet aantonen dat hij die legaal had verkregen Het Cites-certificaat is belangrijk om de wereldwijde handel in wilde dier- en plantensoorten te reguleren en om soorten te beschermen tegen overexploitatie.

Bestrijding van wildlife crime

Met wildlife crime wordt veel geld verdient en gaat gepaard met dezelfde negatieve neveneffecten als andere georganiseerde criminaliteit. Vooral in de landen van oorsprong. Van corruptie, afpersing, fraude en witwassen tot bedreiging, mishandeling en moord. Denk aan omkoping van ambtenaren in de landen van oorsprong en het uit de weg ruimen van parkwachters.

Impact op natuur is groot
De impact op de natuur is breder dan het verdwijnen dan dat ene dier. Of die ene diersoort. Het verdwijnen van een diersoort heeft gevolgen voor zijn prooidieren, pedatoren, parasieten en planten die hij eet. Kortom om het betreffende ecosysteem dat door het verdwijnen van een diersoort verstoort raakt.Over 14 dagen doet de rechtbank uitspraak.