HELMOND - Tijdens de traditionele ‘Lintjesregen’ heeft burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel dinsdag 26 april Koninklijke Onderscheidingen aan 14 Helmonders uitgereikt. Het overzicht van de namen van de gedecoreerden en hun verdiensten ziet u in onderstaand overzicht, op alfabetische volgorde.

Baggermans, Martinus Petrus Wilhelmus (Rene): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer Baggermans is bijna 20 jaar actief geweest bij Carnavalsvereniging De Houtse Kluppels te Mierlo-Hout (Helmond). Hij zette zich al die tijd onder andere in voor het gereed maken van de feestzaal tijdens en in aanloop naar carnaval. Later werd hij ook Grootvorst van de vereniging waarin hij als spreekstalmeester de spin in het “carnavalsweb” was. Sinds 2015 is de heer Baggermans secretaris van CV ’t Barrierke in Mierlo-Hout.
 • Voor de jeugd wordt in Mierlo-Hout al jarenlang het zogenaamde Minor georganiseerd. Dit is een non-alcoholic party voor middelbare scholieren van 12 tot en met 17 jaar. De heer Baggermans is daar al lange tijd vrijwilliger.
 • De heer Baggermans organiseerde door de jaren heen inzamelingsacties voor een kind met ziekte van Lyme of voor kinderen met een stofwisselingsziekte. Hij liep verschillende malen de Kennedymars (80 kilometer) om geld voor stichting Doe een Wens in te zamelen.
 • De heer Baggermans was 20 jaar vrijwilliger bij de Werkgroep Jeugd Mierlo-Hout. Deze werkgroep organiseert activiteiten voor ongeveer 300 jeugdigen zoals playbackshows, kindervakantieweken, sinterklaasvieringen, speelgoed- en kledingbeurzen en ondernemersbeurzen. Hij zorgde voor het binnenhalen van sponsoren en was de materiaalman, spin in het web en aanspreekpunt bij alle activiteiten.
 • Bij de voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout was hij trainer en coach. De heer Baggermans hielp mee en organiseerde zelf talloze jaren jeugdkampen voor de leden.

Bax, Theodorus Adrianus Catherina: Ridder Orde van Oranje-Nassau

Bax, Theodorus Adrianus Catherina: Ridder Orde van Oranje-Nassau

 • 2003 - 2011: vrijwilliger bij de Stichting Ondernemersklankbord regio Oost-Brabant. De heer Bax was lid van het consulententeam dat jaarlijks een 250-tal startups en kleine bedrijven ondersteunde. Daarnaast heeft hij mede het pr-plan ontwikkeld, dat resulteerde in een groei van ongeveer 100 naar 250 klanten per jaar. Ook heeft hij in 2020 als rechterhand van de presentator een bijdrage geleverd aan een zestal uitzendingen van "Operatie van der Most"
  op Omroep Max. Een programma waarin hij slechtlopende bedrijven hervormde tot gezonde ondernemingen.
 • 2007 - heden: commissaris van de Harmonie Sint Lucia Mierlo. De heer Bax leverde een belangrijke bijdrage aan de transitie, onder andere het verbeteren van de communicatieuitingen en de versterking van de organisatie. Ook ondersteunt hij bij de organisatie van de activiteiten.
 • 2012 - heden: voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Sporten en Bewegen te Brandevoort. Mede door zijn toedoen is er een nieuwe stichting ontstaan en is er een stevig fundament gelegd.

Bloemers, Berrinus Willibrordus Maria (Berrie): Lid Orde van Oranje-Nassau

Bloemers, Berrinus Willibrordus Maria (Berrie): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • In 1974 richtte de heer Bloemers Basketbalclub Deurne Pioniers op en in 1976 Basketbalclub Sjoko (Beek en Donk). Bij de Helmondse Atletiek Club (HAC) is de heer Bloemers sinds 2001 actief. Gedurende vijf jaar was hij een zeer gedreven en actief bestuurslid. Ook nam hij een algemeen coördinerende rol op zich en was het aanspreekpunt voor de uitgebreide trainersgroep. Vanuit die verantwoordelijkheid was hij de organisator voor het opzetten van trainersscholing.
 • In 2004 wist de heer Bloemers de Nederlands Kampioenschap Atletiek AB junioren 2005 naar Helmond te halen. Hij heeft zich een jaar lang elke dag beziggehouden met de invulling van dit grootschalig evenement en leiding gegeven aan een uitgebreide organisatiestructuur en inzet van vele vrijwilligers.
 • Ook stond de heer Bloemers aan de wieg van het 'Start-to-Run' initiatief. In zeven weken tijd leer je onder professionele begeleiding van hardlooptrainers en een sportfysiotherapeut verantwoord te lopen. Hiermee heeft hij namens HAC het (hard)lopen laagdrempelig gemaakt, om zo meer inwoners van Helmond in beweging te krijgen. En met succes, door de jaren heen hebben honderden startende hardlopers zich aangemeld, waarbij de meeste tot op heden, al dan niet in clubverband, de sport zijn blijven beoefenen.
 • Tussen 2007 en 2009 heeft hij de vernieuwing van de vier kleedlokalen en de atletiekbaan op zich genomen. Ook bracht hij het kantinebeheer op orde.
 • De heer Bloemers was ruim 10 jaar penningmeester van Groei en Bloei afdeling Helmond. Hij zette zich met een goed financieel beheer in voor een groene samenleving en hielp in educatie en het delen en uitdragen van groenbeleving en groenkennis.

Deursen-van Veijfeijken, Maria Catharina Wilhelmina van (Marij): Lid Orde van Oranje-Nassau

Deursen-van Veijfeijken, Maria Catharina Wilhelmina van (Marij): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • Vanaf de oprichting van de welbekende Stiphoutse (Helmondse) Toneelvereniging De Opkamerkomedianten is ze lid en actief betrokken. In de beginjaren vertaalde ze alle toneelstukken die er werden gespeeld van het Nederlands naar het Stiphoutse dialect. Ze heeft aan 140 producties meegedaan. Daarnaast is ze 30 jaar penningmeester geweest van 1977 tot 2007.
 • Bij Savant-zorg(verzorgingshuis De Eeuwsels Helmond) werkt ze vrijwillig als telefoniste een paar avonden per maand.
 • Bij het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond is mevrouw van Deursen al sinds 2007 vrijwilliger bij het patiëntenvervoer. Ze ondersteunt de verpleging door de patiënten van en naar de onderzoek- en behandelkamers te brengen.
 • Bij het Koor Druzhba, dat in 2011 is opgericht, is mevrouw van Deursen penningmeester. Het koor richt zich op niet-alledaags repertoire wat ook veel inzet van de bestuursleden vraagt.
 • Zeer lange tijd was mevrouw van Deursen verdienstelijk koorlid bij het Trudokoor in Stiphout. Ze heeft zich ook ingezet voor allerlei activiteiten bij het koor als organisatie van het jaarlijks reisje, foto's en verslagen van de reizen en de organisatie van de jaarlijkse Ceaciliafeesten. Zij was jarenlang een zeer gewaardeerd en betrokken koorlid met wel 50 optredens per jaar.
 • Eind jaren 70, begin jaren 80 is mevrouw van Deursen als bestuurssecretaresse betrokken geweest bij de organisatie van de jubileum-dorpsfeesten van Stiphout 825 jaar.
 • Voor de St. Trudo Basisschool te Stiphout zorgde ze vier jaar voor het scholiereninformatieblad het 'Infobulletin'. Ze ondersteunde het schoolkader hier uitstekend mee vanwege de arbeidsintensiteit van al het type- en drukwerk.

Eijnden, Josephus Antonius van den (Jos): Lid Orde van Oranje-Nassau

Eijnden, Josephus Antonius van den (Jos): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer van den Eijnden zet zich al bijna 50 jaar in voor Carnavalsvereniging De Rampetampers te Helmond. Hij heeft in al die jaren alle functies die mogelijk zijn ingevuld en hiermee breed bijgedragen aan het jaarlijkse carnavalsfeest en alle voorbereidende evenementen. Hij was bestuurslid, penningmeester, voorzitter, technicus, commissielid optocht en verzorgde als vormgever het clubblad.
 • Voor Wijkvereniging Dierdonk verzorgt de heer van den Eijnden al geruime tijd het maandblad De Gazet. Eerst in gedrukte vorm en tegenwoordig online.
 • Bij Basisschool Silvester Bernadette is de heer van den Eijnden twee perioden bestuurslid geweest. Met veel kennis van zaken verdiepte hij zich in de moderne onderwijsontwikkelingen. Hij streefde ernaar om de jeugd in Helmond Oost grotere onderwijsontwikkelingen te bieden voor de toekomst.
 • Het Draaiorgelmuseum Helmond kan altijd op de heer van den Eijnden rekenen voor het verzorgen van het geluid en als geluidstechnicus. Voor Jeugdvereniging De Vonk heeft de heer van den Eijnden in 2017 veel tijd besteed aan het jubileumboek.

Esdonk, Hubertus Hendrikus Antonius van (Bart): Lid Orde van Oranje-Nassau

Esdonk, Hubertus Hendrikus Antonius van (Bart): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer van Esdonk is 70 jaar lid van Voetbalvereniging Stiphout Vooruit te Helmond. Nadat hij afzwaaide als eerste elftalspeler werd hij al snel zeer verdienstelijk vrijwilliger binnen de club, nu zo’n 40 jaar. In de jaren ’80 werd de heer van Esdonk lid van het hoofdbestuur. Hij organiseerde het 50-jarig jubileum in 1985 en was verantwoordelijk voor het clubblad. In de jaren ’90 had hij grote verdiensten bij de toenmalige nieuwbouw van de kantine en de kleedlokalen (later in 2017). Belangrijk voor het functioneren van de gehele voetbalvereniging is zijn taak om het sportpark en het clubhuis te onderhouden.
 • Voor vriendenclub De Badroaven (1998) ondersteunt de heer van Esdonk bij allerlei evenementen in Stiphout. Aangezien zijn zoon Sander kartrekker is van De Badroaven schakelt hij zijn vader regelmatig in om hand-en-spandiensten te verlenen. Onder meer in de afgelopen jaren bij de organisatie van het beachvolleybaltoernooi en de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Stiphout waar De Badroaven het oorlogsmonument voor geadopteerd hebben. De afgelopen jaren ondersteunde hij grote evenementen als Landjuweel Helmond (2001), Gildefeesten St. Antoniusgilde (2007) en de Wielerronde Stiphout. Hij hielp hierbij vooral om de grote feesttenten en tentvloeren op te zetten en af te breken.
 • Bij Carnavalsvereniging De Spurriezeiers te Stiphout helpt de heer van Esdonk al sinds 1995 jaarlijks bij de opbouw van carnavalstenten, podia en vloeren.

Gras Marinus (79): Ridder Orde van Oranje-Nassau

Gras Marinus (79): Ridder Orde van Oranje-Nassau

 • De heer Marinus Gras heeft zich als penningmeester jarenlang ingezet bij de Vereniging Gelre Arnhem. Deze stichting richt zich op de historie van Gelderland en is dé historische vereniging voor Gelderland, opgericht in 1897 met H.K.H. Prinses Beatrix als Beschermvrouwe.
 • Bij het Fonds Martens van Sevenhoven is de heer Gras sinds 2009 penningmeester. De stichting behandelt geldelijke aanvragen op het terrein van cultuur en natuur binnen Gelderland. Aanvragers komen uit brede culturele sectoren (musea, archieven, oudheidkundige verenigingen en monumentenbezitters). Hij is altijd zeer goed voorbereid op de besprekingen van de aanvragen. De heer Gras beoordeelt samen met het bestuur de aanvragen niet enkel op grond van het ingediende schriftelijke stuk maar wint veel achtergrondinformatie in en brengt daarnaast bezoeken.
 • Vanaf de oprichting in 2004 was de heer Gras al penningmeester bij de Anne Marie Van Verschuer Stichting. Met zijn deskundigheid en inzet is hij van zeer grote betekenis gebleken voor de instandhouding van het Landgoed Marienwaerdt en het behoud van natuurschoon en Gelderse monumenten.
 • In zijn huidige woonplaats Helmond was hij tot 2021 altijd zeer actief bij Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe Helmond.

Houben, Johannes Antonius Franciscus (Jo): Lid Orde van Oranje-Nassau

Houben, Johannes Antonius Franciscus (Jo): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer Houben is al ruim 40 jaar vrijwilliger bij Helmondse verenigingen. Eind jaren ’70 begon hij als vrijwilliger in verschillende commissies bij de Helmondse Mixed Hockeyclub (HMHC, sinds 2000 Hockeyclub HCHelmond). Hij werd secretaris en later voorzitter van de club van toen zo’n 800 leden, een zeer intensieve periode. Hij speelde een belangrijke rol in de groei midden jaren 80 naar een Helmondse 'Omnivereniging' met de oprichting van de Petanque-vereniging en de Helmondse Golfclub. Voor zijn inzet werd hij tot Erelid van HMHC benoemd.
 • De heer Houben was van 2001 tot 2010 als vrijwilliger verbonden aan de Volksuniversiteit Helmond afwisselend als clusterlid Kunst Cultuur en Ontwikkeling, Lezingen en als laatste in de functie van secretaris van de programmacommissie. Deze Stichting is in 1980 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan vormings-, scholings- en ontwikkelingswerk met en voor volwassenen in het kader van een breed educatief aanbod in de plaatselijke samenleving.
 • De heer Houben is vanaf 2000 tot en met 2012 actief geweest voor de Hartstichting Comité Helmond en als secretaris van het Comité Helmond. Hij collecteerde tijdens de nationale Hartweek, organiseerde acties voor het leveren van reanimatiepoppen aan het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en informatiemarkten voor onder andere nieuwkomers.
 • Hij was 8 jaar secretaris van de Regionale Vriendencommissie (RVC) Z.O. Brabant van de Hartstichting. De RVC is in het leven geroepen om plaats/locatie overstijgend een aantal andere taken, anders dan de plaatselijke collectie, te vervullen. Dit in nauwe samenwerking met landelijke coördinator. In zijn werkzame periode bij ons was de heer Houben een meer dan actief en verdienstelijk voorzitter van de Personeelsvereniging gedurende 12 jaar. Veel activiteiten werden buiten kantooruren mede op zijn initiatief georganiseerd. Nog altijd een voorbeeld voor de huidige Personeelsvereniging. Sinds 2011 is de heer Houben zeer ijverig secretaris van Seniorenharmonie Helmond. Een bijzonder harmonieorkest bestaande uit enkel 50-plussers.

Hurk, van den, J.J. (Jan): Lid Orde van Oranje-Nassau

Hurk, van den, J.J. (Jan): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer van den Hurk was tot 2006 voor 25 jaar penningmeester van hengelsportvereniging H.S.V. de Visotter in Stiphout (Helmond). H.S.V. De Visotter is een hengelsportvereniging, die (sportief) plezier in het vissen hoog in het vaandel heeft staan voor haar ruim 800 leden. Hij hield zich bezig met het aanmaken en distribueren van de visvergunningen, de gehele boekhouding/financiële administratie, het opmaken van de jaarrekening, de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen, viswedstrijden en de organisatie van de verenigingsuitstapjes.
 • De heer van den Hurk was ook enkele jaren bestuurslid van Beheerseenheid Sportvisserij Regio Helmond.
 • Voor de Algemene Vereniging van Reservemilitairen verzorgde de heer van den Hurk jaarlijks de algehele ondersteuning bij de jaarlijkse AVRM Sportproeven.
 • Voor de Stichting “Helmond 25 september 1944” vervult de heer van den Hurk de rol van Lid van de Erewacht en fakkeldrager. Hij verzorgt door het jaar heen permanent tien van de oorlogsgraven gelegen op Helmondse begraafplaatsen.
 • De heer van den Hurk is sinds 2010 actief bij en zanglid van het Helmonds gemengd koor Vivace. Hij verleent daarnaast alle mogelijke hand-en-spandiensten op het gebied van de catering en het inrichten en weer opruimen van de concertzalen. Bij de Bethlehemkerk in Helmond verleent de heer van den Hurk sinds 2017 hulp bij de kookclub en het beheer van de kerk. Hij voert ook administratieve werkzaamheden uit voor de protestantse begraafplaatsen in Helmond en Aarle-Rixtel.
 • Voor de Helmondse Stichting ORO begeleidt hij kinderen. ORO is een zorgaanbieder, gespecialiseerd in de zorg, ondersteuning en begeleiding van mensen van alle leeftijden met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand.

Janssen, Marinus Wilhelmus Antonius (Mario): Ridder Orde van Oranje-Nassau

Janssen, Marinus Wilhelmus Antonius (Mario): Ridder Orde van Oranje-Nassau

 • De heer Janssen zet zich in de Helmondse gemeenschap al tientallen jaren in op zeer breed terrein. In de jaren 80 heeft de heer Janssen buitengewoon veel invloed gehad op de groei van de toenmalige Helmondse Hockeyvereniging HMCH (Helmondse Mixed Hockey Club), destijds 7e grootste van Nederland. Hij was daar geruime tijd penningmeester en werd later in 1985 voorzitter van HMHC.
 • Naast het hockey legde hij een belangrijke basis voor een zogenaamde regionale 'Omnivereniging'. Deze bestond naast hockey uit de toenmalig opgerichte Petanqueclub en de Helmondse Golfclub. Als lid van de Integratie-Adviesraad droeg hij in belangrijke mate bij aan een succesvolle fusie tussen de twee Helmondse hockeyclubs (HUAC en HMHC) tot de huidige Hockeyclub Helmond (HCH). Een zeer complexe opgave, hij ondersteunde daar en werd adviseur bij de fusievereniging.
 • Later heeft hij diverse malen de club geholpen in tijden van bestuurscrises. Voor verenigingen is het zeer moeilijk om aan goede bestuurders te komen. Hij legde enige jaren geleden de basis van de huidige structuur en invulling van het bestuur, tot enorme tevredenheid van alle leden van de club. Dit heeft er mede toe geleid dat de vaandelteams de landelijke competitie spelen en de dames van HCHelmond zelfs in de Hoofdklasse Zaalhockey uitkomen, het hoogst haalbare in het dameshockey die afgelopen Olympische Spelen in Tokyo weer een gouden medaille behaalden.
 • De heer Janssen werd jaren na de fusie van de hockeyclubs en oprichting van de Helmondse Golf Club 'Overbrug' zelf ook voorzitter van deze golfclub. Onder zijn voorzitterschap is de golfbaan dusdanig gerenoveerd dat de A-status is behaald bij de Nederlandse Golffederatie. Onder zijn leiding werd het oude clubhuis grondig verbouwd. Nog altijd plukt de golfclub de vruchten van zijn enorme inspanning de club naar een hoger niveau te tillen.
 • De heer Janssen is sinds 1985 lid van Turnvereniging HT’35 Helmond (en omstreken). Hij houdt zich bezig met advies omtrent de turnmaterialen en inrichting van de diverse zalen. Hij speelde een belangrijke rol bij de realisatie van een gloednieuwe turnhal in 2009.
 • De heer Janssen draagt al ruim 40 jaar een belangrijke bijdrage aan allerlei maatschappelijke projecten via Rotaryclub Helmond-Regio. Een van Helmonds grootste evenementen, Het Drakenbootfestival, leunt al jarenlang op de (organisatorische) schouders van de heer Janssen.
 • Bij Muziekvereniging Unitas is de heer Janssen sinds 1994 beschermheer en voorzitter van het beschermcollege. Hij neemt de verantwoordelijkheid over de aankoop en reviseren van alle instrumentarium. Hij adviseert het bestuur op allerlei fronten.

Kerkhof, Marc Franciscus Maria (Marc): Lid Orde van Oranje-Nassau

Kerkhof, Marc Franciscus Maria (Marc): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer Kerkhof heeft zich 17 jaar lang als vrijwilliger voor wijkblad 'De Houtvonken' ingezet. Hij was redactielid en zorgde voor de opmaak van het wijkblad. Negen jaar was hij bestuurslid.
 • De heer Kerkhof is sinds 1987 actief bij Muziekvereniging Unitas te Mierlo. Hij bekleedde daar vele jaren diverse bestuursfuncties zoals (vice-)voorzitter en secretaris. Het maken van muziek en het organiseren van allerlei evenementen is op zijn lijf geschreven.
 • Hij was lange tijd verdienstelijk coördinator Jeugd en Opleidingen en spreekt daarbij veel jeugd aan die vervolgens ook kiezen voor muziek.
 • Vanaf 2016 organiseert hij met de Blue Band het Helmondse Blaaskapellenfestival. Hij organiseert concerten door het jaar heen, jeugdmuziekdagen, kersconcerten, carnavalsconcerten, loterijen voor funding en quiz-avonden voor de muziekvereniging. Ook was hij gedurende enkele jaren actief lid van de Raad van Commissarissen bij Unitas.
 • De heer Kerkhof is vanaf 2013 ook actief bij de Scouting Mierlo-Hout. Als lid van de kookstaf ondersteunt hij de leiding tijdens kampweekenden en zomerkampen. Hij is vaste hulpleiding op groepsmiddagen van de kabouterwelpen van de scouting. Inmiddels is hij toegetreden tot het bestuur als secretaris.
 • Binnen de Damiaanparochie Helmond is de heer Kerkhof sinds 1989 actief als leider van het jongerenpastoraat. Hij begeleidt misdienaars en acolieten. Hij organiseert de bekende jaarlijkse Kerststal, de braderie en bedevaarten.

Kránitz-Aelberts, Barbara Johanna Henrica Alphonsius (Bep): Lid Orde van Oranje-Nassau

Kránitz-Aelberts, Barbara Johanna Henrica Alphonsius (Bep): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • In de regio Helmond-De Peel ondersteunt Savant Zorg bij verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding. Mevrouw Kránitz werkt al ruim 30 jaar als vrijwilligster bij Zorginstelling Savant. Zij draagt er zorg voor dat mensen zelfstandig kunnen blijven in hun doen en laten, thuis of in één van de woonzorgcentra. Op allerlei manieren ondersteunt ze daar de professionals in de dagactiviteiten en zogenaamde 'meerzorg'. Bewoners en dagopvang biedt ze hiermee invulling en structuur in hun dagelijks leven. Mevrouw Kránitz biedt ondersteuning bij de kantine en ze organiseert de kienavonden. Ook bij grotere activiteiten als recepties, Koningsdag, Fancy-Fairs, sjoelmiddagen en carnaval doet men al die jaren al een beroep op mevrouw Kránitz.
 • Bijzonder daarnaast maakt dat Mevrouw Kránitz 45 jaar lang vrijblijvend bloeddonor was bij de Bloedbank (Sanquin).
 • Mevrouw Kránitz is sinds 2018 collectante voor het KWF.

Laar, Leonardus Antonius van de (Leo): Lid Orde van Oranje-Nassau

Laar, Leonardus Antonius van de (Leo): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer van de Laar is al sinds 1965 actief voor Carnavalsvereniging De Kluppels. Hij neemt deel aan diverse organiserende commissies en is betrokken bij talloze ontwikkelingen binnen de vereniging. De heer van de Laar organiseert de zogenaamde 'kletsavonden' en ouderenmiddagen in de wijk Mierlo-Hout. De laatste zeven jaar is hij iedere zaterdagmorgen aanwezig om oud papier en kleding in ontvangst te nemen waarvan de opbrengst voor Carnavalsvereniging De Kluppels is. Doordeweeks haalt hij oud papier en kleding bij mensen op. De heer van de Laar was actief bij de voorbereidingen van de optocht en was verkeersregelaar tijdens de optocht. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Helmondse Lichtjes Parade.
 • Ruim vijftig jaar is de heer van de Laar actief, betrokken en zielsverwant met het Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout. Het Gilde is de oudste vereniging van Mierlo-Hout en bestaat sinds 1451. Hij begon in zijn jeugd al als tamboer en heeft naast zijn drukke zakelijke carrière al die jaren het gilde onafgebroken gesteund. Hij organiseerde kringgildefeesten en zorgde voor de werving van financiële middelen voor nieuwe uniformen. Mede onder zijn toedoen groeide het aantal vrienden van het gilde van 20 naar 80 bedrijven en individuele begunstigers.
 • Bij Fanfare/Muziekvereniging Unitas is de heer van de Laar al bijna 45 jaar beschermheer. Hier is hij onder meer verantwoordelijk voor het instrumentarium. Hij organiseert daarnaast evenementen, loterijen, skelterraces en quadraces.
 • Bij Savant Zorg Alphonsus Mierlo-Hout heeft de heer van de Laar in korte tijd de recordpoging 'langste koffietafel' georganiseerd om geld in te zamelen voor de bewoners van Alphonsus. De opbrengst kwam ten goede aan de een ontspanningsruimte voor het bejaardenhuis.
 • Voor de Stichting Mierlo-Hout Promotion organiseerde de heer van de Laar tal van activiteiten voor de inwoners van Mierlo-Hout. Voorbeelden hiervan zijn wielerevenementen, het 24-uurs record wielrennen door de straten van Mierlo-Hout en een Oostenrijks en Belgisch weekend.

Verschuren, Paulus Petrus (Paul): Lid Orde van Oranje-Nassau

Verschuren, Paulus Petrus (Paul): Lid Orde van Oranje-Nassau

 • De heer van Verschuren komt uit een echt voetbalnest. Voetbalvereniging Stiphout Vooruit is al zo’n 55 jaar zijn lust en zijn leven. Al ruim 40 jaar is hij vrijwilliger bij deze club. De heer Verschuren werd na een verdienstelijke voetbalcarrière verzorger en coach van jeugdelftallen en leider en verzorger van het 1e en 2e elftal. Ook was hij van 1992 tot 2000 bestuurslid, later ook lid van de technische commissie en bemenst hij elke donderdag het clubhuis. Belangrijk voor het functioneren van de gehele voetbalvereniging is zijn taak om het sportpark en het clubhuis te onderhouden.
 • Voor al deze grote verdiensten werd de heer Verschuren in 2015 tot erelid van Voetbalvereniging Stiphout Vooruit benoemd. De voetbalclub heeft circa vijf jaar meegedaan aan de Carnavalsoptocht in Stiphout en Helmond. Elk jaar ontwierp en bouwde hij de carnavalswagen.