HELMOND - Samen met onze inwoners bouwt Helmond aan een duurzame, innovatieve en schone gemeente waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en verblijven is. Om dit te bereiken, zetten we niet alleen in op het besparen van energie maar ook het gebruik van andere, meer duurzame, vormen van energie. De overgang van gas naar andere duurzame bronnen is daarin een belangrijk onderdeel.

Tien buurten in Helmond
We bereiden woningen in Helmond voor om in de toekomst aardgasvrij te verwarmen en te koken. Dat gebeurt stapsgewijs. In de komende tien jaar gaan we aan de slag in tien buurten.

Deze buurten zijn gekozen omdat er al initiatieven of projecten lopen. Bijvoorbeeld vanuit de gemeente, inwoners, corporaties of de eigenaar van het bestaande warmtenet.

De andere buurten zijn later aan de beurt, maar kunnen al wel zelf aan de slag met energie besparen.

Alle nieuwbouw wordt sowieso aardgasvrij. We willen dat het in Helmond fijn wonen blijft met veel aandacht voor groen, voor nu én later.

Bezoek onze energiekaravaan!
In september en oktober staat de energiekaravaan van 12.00 – 15.00 uur op verschillende locaties in deze buurten:

September
- 18 en 19 - Suytkade, Annabuurt, Overspoor - Buurthuis St. Anna
- 25 - Rijpelberg - Repair Café Rijpelberg

Oktober
- 2 en 3 - Eeuwsels en Binderen - Winkelcentrum De Bus
- 9 en 10 - Centrum, Stationsgebied - Voor Energiehuis Slim Wonen
- 21 en 22 - Brouwhuis en Brouwhuis-Oost - ‘t Huukske en Volksbelang
- 23 en 24 - Leonardusbuurt - Winkelcentrum Brouwhorst

Energiecoaches
De energiecoaches gaan graag met u in gesprek. Ook liggen er verschillende informatiemiddelen klaar. Kom vrijblijvend langs om informatie op te halen, een gesprek te voeren of ideeën op te doen. U bent van harte welkom. Meer info: www.allelichtenopgroen.nl en www.energiehuisslimwonen.nl