HELMOND - Buitengewoon opsporingsambtenaren openbare ruimte (boa's) in de gemeente Helmond dragen sinds deze week een bodycam: een op het lijf geplaatste camera.


De bodycam wordt ingezet met het doel de veiligheid en het veiligheidsgevoel van boa’s te vergroten. Uit ervaringen van de politie en handhavers van andere gemeenten blijkt dat het zichtbaar dragen van bodycams een preventieve en de-escalerende werking heeft. Daarom heeft de gemeente besloten om ook de bodycams in te zetten.

De boa activeert de bodycam om op te nemen als hij of zij dat nodig vindt. Dit is het geval wanneer de boa zich in toenemende mate onveilig voelt en van oordeel is dat de situatie dreigt te escaleren met een persoon op straat. Uit ervaring blijkt dat de meeste mensen zich geremd voelen als zij gefilmd worden en hun gedrag in positieve zin aanpassen.

Het bekijken van de opnamen kan enkel via de daartoe ingerichte omgeving en enkel door geautoriseerde personen. De beelden worden gebruikt als bewijsmateriaal, bij de behandeling van klachten, de opsporing of vervolging van.