HELMOND - Wij doen, net als in 2018, een onderzoek naar hoe de inwoners van Helmond denken over het afsteken van vuurwerk en de ervaren overlast. U kunt de vragenlijst invullen van 30 augustus tot en met 19 september 2021. Door mee te doen helpt u ons beter inzicht te krijgen in vuurwerkoverlast.

Uw mening doet ertoe
Burgemeester Blanksma hoopt op een grote respons: “In 2018 hielden we al eens een enquête, maar sindsdien is er heel wat gebeurd. Het is voor particulieren niet meer toegestaan om knalvuurwerk en vuurpijlen af te steken; dat is landelijk zo bepaald. Bovendien gold er de afgelopen jaarwisseling een totaal vuurwerkverbod, om de zorg te ontzien die het door corona al heel zwaar had. Toch kregen we in Helmond een groot aantal klachten binnen over illegaal afgestoken vuurwerk. Vuurwerk blijft dus de gemoederen bezighouden. Naar aanleiding van de vorige enquête wezen we twee vuurwerkvrije zones aan en maakten we de meldingsprocedure voor overlast eenvoudiger. We willen nu graag opnieuw bekijken hoe we in Helmond met vuurwerk moeten omgaan.”

Meedoen aan het onderzoek kan tot en met 19 september 2021
Iedereen die in Helmond woont kan meedoen aan het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten.
Klik hier voor de vragenlijst

Resultaten op onze website

We publiceren de resultaten van het onderzoek in oktober 2021 op onze pagina over feiten en cijfers.