HELMOND - Het Stationskwartier moet dé bruisende ontmoetingsplek worden van Helmond en de regio. Met veel groen en een mooie mix van wonen, winkelen, werken en verblijven. Dat is de ambitie van de gemeente Helmond en de provincie Noord-Brabant. Om dat te realiseren hebben wethouder stedelijke ontwikkeling Gaby van den Waardenburg en gedeputeerde Erik Ronnes (ruimte en wonen) een intentieovereenkomst getekend.


Van den Waardenburg: “We hebben een enorme bouwopgave. De komende jaren ontwikkelen we 10.000 woningen en rondom het centrum. Het Stationskwartier speelt hierbij een belangrijke rol: vlakbij de binnenstad, bij winkels, voorzieningen en bij het station. Daarnaast werken we aan het toevoegen van arbeidsplaatsen en aan een goed voorzieningenniveau. Het is goed om samen met de provincie op te trekken om dit te realiseren.”

Schaalsprong

Het Stationskwartier moet een verbinding vormen tussen het station, het centrum, de Kanaalzone en Suytkade en past bij de groeiambities (schaalsprong) van de stad. Helmond gaat niet alleen meer woningen bouwen, maar ook werken aan een stedelijk werkmilieu en een goed voorzieningenniveau. Daarbij is ook volop aandacht voor het vergroenen en aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en het stimuleren van fiets en openbaar vervoer om zo de stad duurzaam te versterken. In het Stationskwartier krijgen deze plannen concreet vorm en wordt op dit moment samen met de stad en andere betrokkenen een gebiedsvisie ontwikkeld, waarin placemaking een belangrijke rol speelt.

Transformatie

Ronnes: “We hebben grote uitdagingen op het gebied van het vitaal houden van Brabantse binnensteden en het tegengaan van leegstand. De provincie zet daarom actief in op het transformeren van binnenstedelijke locaties en het herbestemmen van panden en in het Stationskwartier, 47 hectare groot kunnen we samen met de gemeente een grote slag maken. De ontwikkelingen in Helmond zijn ook heel belangrijk in het kader van de forse woningbouwopgave, onlangs is met het rijk overeengekomen om 130.600 woningen te bouwen in de komende 9 jaar.”
De provincie zet in op in totaal 10 tot 12 transformaties in de 4 grote en middelgrote gemeenten in Brabant. In die laatste categorie zijn of worden vergelijkbare overeenkomsten afgesloten met Bergen op Zoom, Roosendaal, Oss, Waalwijk, Veghel en Uden. Daarbij worden ook opgaven als mobiliteit, duurzaamheid, energie en klimaatadaptie meegenomen.

Intentieovereenkomst

In de intentieovereenkomst spreken de gemeente en de provincie af dat ze bij deze ontwikkeling samen optrekken. “De ontwikkeling van dit gebied is niet alleen een opgave die onze gemeente versterkt, maar uiteindelijk ook bijdraagt aan de aantrekkelijkheid van de hele regio”, zegt wethouder Van den Waardenburg. “Daarom is het een positief signaal dat de provincie ons wil helpen om hier snel ontwikkelingen voor elkaar te krijgen waar Helmond beter van wordt.” Begin 2023 is de Gebiedsvisie Stationskwartier naar verwachting klaar, hiermee wordt richting gegeven aan diverse deelprojecten die vervolgens opgepakt worden.