HELMOND - De gemeente Helmond organiseert samen met de LEV-groep en de politie een Buurtpreventieavond in Het Speelhuis op 22 september. Doel van de avond is ontmoeten, ervaringen delen en nadenken over de verdere ontwikkeling van buurtpreventie. Alle deelnemers van de buurtpreventieprojecten zoals Buurtpreventie WhatsApp-groepen zijn van harte welkom. Dat geldt ook voor iedereen die betrokkenen is bij, of geïnteresseerd is in buurtpreventie.

Aanmelden kan tot 5 september

De avond duurt van 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via buurtpreventie@helmond.nl. U kunt ook digitaal deelnemen via een livestream. Geef dit aan bij de aanmelding. Uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen.

Buurtpreventen zijn belangrijk!

Burgemeester Blanksma legt uit waarom buurtpreventen zo belangrijk zijn: "Een veilige en leefbare omgeving is voor ons allemaal van groot belang. Ik ben trots dat in Helmond al zo’n 40 buurtpreventieteams daar een bijdrage aan leveren. Zij zorgen er mede voor dat het fijn wonen en verblijven is in onze wijken. Wij hopen dat op termijn in alle buurten en wijken buurtpreventieteams aanwezig zijn."

Hoe werkt buurtpreventie?

Buurtpreventie wordt georganiseerd door bewoners. Buurtbewoners houden samen hun wijk in de gaten en melden verdachte situaties bij de politie of andere instanties. Buurtpreventie vindt altijd plaats in samenwerking met de politie, gemeente en andere partners, zoals met de woningbouwcorporatie.

Buurtpreventie maakt uw buurt prettig

Buurtpreventie kan een bijdrage leveren aan het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Doordat er in de buurt wordt opgelet komt het minder voor én wordt men sneller op heterdaad betrapt. Buurtpreventie zorgt ervoor dat bewoners zich veiliger voelen in hun buurt. Verder levert het een belangrijke bijdrage aan het sociale aspect in de wijk en draagt het bij aan betrokkenheid bij de leefomgeving doordat er veel contact is in de buurt en aandacht voor de buurt.