HELMOND - We zetten de samenwerking met Meld Misdaad Anoniem (M.) wegens succes voort. De pilot liep voor een jaar. In totaal werden sinds de start in september 2020 ruim 250 meldingen in Helmond en de Peelgemeenten ontvangen en verder onderzocht.

We ontvangen de meldingen die bij M. binnenkomen rechtstreeks. De melders blijven hierbij anoniem. De meldingen waren afgelopen jaar veelal drugs gerelateerd maar ook kwamen er meldingen over corona, prostitutie, illegaal vuurwerk en uitkeringsfraude. Alle meldingen zijn in onderzoek genomen.

Melden is belangrijk

We roepen u op om zaken te blijven melden, ook als u twijfelt. We gaan zorgvuldig met alle meldingen om. U hoeft dus niet bang te zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. U ziet daarom vaak niet meteen actie na uw melding omdat er vaak nader onderzoeknodig is voor we tot actie kunnen overgaan. Een melding is belangrijk. Het kan ons op het juiste spoor zetten of het ontbrekende puzzelstukje vormen in een onderzoek. Melden kan bij ons of de politie en dus ook volledig anoniem bij M. Zo werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving.

Over M.

Bij Meld Misdaad Anoniem – kortweg M. – is de melder volledig anoniem. Melden kan op telefoonnummer 0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl. M. geeft meldingen door aan onder andere de politie en gemeente. Ook dan blijft de melder volledig anoniem. Wij en de politie weten dus niet van wie de melding komt. Hiervoor sloten wij en de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren een convenant met stichting Meld Misdaad Anoniem.

Melding leidt tot onderzoek

Als een melding via M. binnen komt, wordt deze eerst nader onderzocht. We bekijken wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnen gekomen? Of is er al vaker een controle geweest? We kunnen ook aan partners vragen wat zij weten over de locatie, bijvoorbeeld bij de politie, omgevingsdienst of Senzer. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, volgt er onderzoek en mogelijk een controle. Dit kan een controle zijn door de gemeente of door het Peelland Interventie Team (PIT).

Bewonersonderzoek leidde tot pilot M.

De samenwerking M. startte op 1 september 2020. Aanleiding was een onderzoek over ondermijnende criminaliteit in 2019. Hieruit bleek onder meer dat inwoners niet altijd weten waar zij zaken kunnen melden en afzien van melden vanwege onvoldoende bewijs of uit angst voor represailles. De mogelijkheid om anoniem te melden bij M. biedt daarvoor een uitkomst.