HELMOND - Op vrijdag 2 juli heeft wethouder Maas de mobiliteitshub Brandevoort geopend. De kleine hub bij Station Brandevoort is een plek waar je van vervoer kunt wisselen. Reizigers en inwoners kunnen hier een deelauto, huurfiets of elektrische bakfiets huren. De hub draagt als pilot bij aan het gebruik van deelmobiliteit in Helmond. Deelmobiliteit is een van de manieren waarop we ervoor zorgen dat onze stad bereikbaar en leefbaar blijft ondanks de toename van het verkeer en de groei van de stad.

De elektrische deelauto of de bakfietsen bij de hub Brandevoort zijn makkelijk te boeken en voor inwoners van Brandevoort een goed bereikbaar en betaalbaar alternatief voor de tweede auto. Hoe meer inwoners de auto laten staan en hiervoor in de plaats gebruik maken van de deelauto of (bak)fietsen, hoe meer speelruimte er over blijft op straat. Spelen wordt een stuk veiliger en de lucht blijft schoner. Zo draagt de hub bij aan een bereikbaar en leefbaar Helmond.

De hub in Brandevoort is een test. Als deze test succesvol is, blijft de hub wellicht op deze plek staan en komt er mogelijk uitbreiding op andere plekken in Helmond, zoals in het centrum. Er komt sowieso een hub in Brainport Smart District, als deze wijk zover is.

Bereikbaar en Leefbaar Helmond

Deelvervoer biedt een alternatief voor het gebruik van eigen vervoersmiddelen. De eigen auto blijft in Helmond belangrijk als vervoersmiddel. Om de extra groei van het aantal mensen en banen te kunnen opvangen zijn er daarnaast alternatieven nodig om slimmer of anders te reizen. Zoals met deelmobiliteit. Als stad van Slimme Mobiliteit en Makers van de Toekomst werken we ook mee aan moderne technieken om het vervoer veiliger, vlotter en schoner te maken. Denk aan zelfrijdende auto’s en slimme verkeerslichten. Zo houden we samen Helmond bereikbaar, leefbaar en een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken.