HELMOND - We zijn bezig met het opstellen van een verkeersveiligheidsplan. In dit plan staat wat we de komende jaren doen om het verkeer in Helmond veiliger te maken. We willen ook graag van u horen wat u belangrijk vindt en wat u opvalt aan de verkeersveiligheid in Helmond. Laat uw mening horen door de vragenlijst verkeersveiligheid in te vullen.

Hoe kunt u meedoen?
U kunt de vragenlijst verkeersveiligheid online invullen. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden volledig anoniem opgeslagen en verwerkt. U kunt de vragenlijst tot en met 8 oktober invullen.

Waarom onderzoeken wij dit?
Veiligheid in het verkeer is erg belangrijk om het aantal slachtoffers en verkeersongevallen te verminderen. Ook draagt het bij aan de leefbaarheid van de stad. Het heeft invloed op de gezondheid en het wooncomfort. Daarom kijken we hoe we bestaande verkeerssituaties nog veiliger kunnen maken.