HELMOND - De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. Daarom start deze maand een grootschalig onderzoek naar het koopgedrag van inwoners.

Begin september start in de Randstad, Noord-Brabant, een deel van Flevoland en een deel van Gelderland een grootschalig onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen. Wij nemen ook deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Deelnemers gezocht

In september start I&O Research met het onderzoek. In deze periode worden ook inwoners uit Helmond uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door het invullen van een online vragenlijst. Heeft u geen brief ontvangen, maar wilt u wel graag meedoen? Klik hier om de vragenlijst in te vullen. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 100 Horeca Cadeaukaarten van € 25,- verloot.

Privacy gewaarborgd
De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving (AVG). Uw antwoorden zijn niet gekoppeld aan uw woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2021

Meer informatie
Op de website Koopstromenonderzoek 2021 vindt u meer informatie. Daar vindt u onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. U kunt ook mailen naar info@kso2021.nl.