HELMOND - De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren werken samen bij de aanpak van overlast en ondermijnende criminaliteit. De zes gemeenten gaan per 1 september een samenwerking aan met Meld Misdaad Anoniem (M). Vanaf dat moment ontvangen de gemeenten rechtstreeks de meldingen die bij M. binnenkomen en voor de gemeente zijn bestemd. Melden kan op telefoonnummer 0800-7000 of op www.meldmisdaadanoniem.nl.


De zes gemeenten gebruiken de meldingen voor toezicht en handhaving of om samen met partners op te trekken tegen ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld binnen het Peelland Interventie Team (PIT). Het kan gaan om meldingen over bijvoorbeeld overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping. Het gaat voorlopig om een pilot van een jaar.

Melder blijft anoniem

Bij Meld Misdaad Anoniem – kortweg M. – is de melder volledig anoniem. M. geeft meldingen door aan onder andere de politie. Vanaf 1 september 2020 ontvangen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren rechtstreeks de meldingen van M. Ook dan blijft de melder volledig anoniem, de gemeente weet dus niet van wie de melding komt. Hiervoor is een convenant met zes gemeenten gesloten met Meld Misdaad Anoniem.

Nader onderzoek

Als de gemeente een melding via M. binnen krijgt, wordt er eerst nader onderzoek gedaan. De gemeente bekijkt wat er over de persoon, het pand of de locatie bekend is. Zijn er meer meldingen over binnen gekomen? Of is er al vaker een controle geweest?De gemeente kan ook aan partners vragen wat zij weten over de locatie, bijvoorbeeld bij de politie, omgevingsdienst of Senzer. Als er voldoende informatie bekend is en er zijn sterke vermoedens dat er sprake is van misstanden of overtredingen, vindt er onderzoeken mogelijk een controle plaats. Dit kan een controle zijn door de gemeente of door het Peelland Interventie Team (PIT).

Melden is belangrijk

De burgemeesters van de zes gemeenten roepen hun inwoners op: “Meld zaken, ook als u twijfelt. We gaan zorgvuldig met uw melding om. U hoeft dus niet bang te zijn dat u iemand onterecht beschuldigt. Een melding is belangrijk. Het kan ons op het juiste spoorzetten of het ontbrekende puzzelstukje vormen in een onderzoek. Melden kan bij de gemeente of de politie en dus ook volledig anoniem bij M. Zo werken we samen aan een veilige woon- en leefomgeving in de Brabantse Peel.”

Inwoneronderzoek

In 2019 vond er een onderzoek plaats onder bijna 1.800 inwoners van de zes gemeenten over ondermijnende criminaliteit. Uit dit onderzoek blijkt dat ondermijnende criminaliteit bij de meeste mensen boosheid oproept. Driekwart van de inwoners vindt het ook hunzaak dat ondermijnende criminaliteit niet in hun buurt voorkomt. Anderzijds geven inwoners aan dat zij niet altijd weten waar zij zaken kunnen melden en afzien van melden vanwege onvoldoende bewijs of uit angst voor represailles. De mogelijkheid om anoniem te melden bij M. biedt daarvoor een uitkomst.