HELMOND - Op dinsdag 29 september is er een webinar over coffeeshops. De informatie die raads- en commissieleden tijdens deze bijeenkomst krijgen, draagt bij aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd wordt. Om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kiezen we ervoor om de podiumbijeenkomst deze keer digitaal te houden. Inwoners kunnen samen met raads- en commissieleden deelnemen aan de online bijeenkomst. De link naar de livestream wordt deze week bekendgemaakt via de website en social media kanalen van de gemeente.

De webinar start om 20.00 uur en we sluiten uiterlijk 21.15 uur af. Het programma start met drie korte presentaties van deskundigen die vanuit verschillende invalshoeken het thema coffeeshops benaderen:

  • de handel in softdrugs in relatie tot de ondermijningsaanpak;
  • de beschikbaarheid en het gebruik van softdrugs als een gezondheidsvraagstuk;
  • de locatie en uitstralingseffecten van een coffeeshop in relatie tot de ontwikkeling van het centrumgebied.

De deskundigen komen niet uit Helmond en richten zich ook niet op de situatie in Helmond.

Vragen stellen

Gedurende de presentaties kunt u via WhatsApp vragen stellen. Het telefoonnummer wordt tijdens de uitzending bekendgemaakt. Na afloop van de presentaties beantwoorden de sprekers binnengekomen vragen.

Motie ‘tweede coffeeshop Helmond’

Eind 2018 heeft de gemeenteraad de motie ‘tweede coffeeshop Helmond’ aangenomen. In de motie werd gevraagd te onderzoeken of verruiming van het aantal coffeeshops in Helmond mogelijk is. En om de criteria voor het vestigen van een coffeeshop te herzien. Tijdens deze podiumbijeenkomst laten raads- en commissieleden zich vanuit verschillende invalshoeken infomeren. Dat draagt bij aan de politieke discussie die op een later moment over dit thema gevoerd wordt.

Meer informatie

Inwoners en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom om deel te nemen. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Klik hier als u meer wilt weten over de sprekers en het programma.

Toekomstige besluiten

De gemeenteraad organiseert regelmatig podiumbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten haalt de raad informatie op. Zo kunnen raads- en commissieleden zich een goed beeld vormen van bepaalde onderwerpen, en van wat er leeft in de stad. Deze informatie gebruiken zij bij toekomstige besluiten die zij nemen.