HELMOND - De Verenigde Naties heeft 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld: de Global Goals. Ook Helmond heeft zich hieraan verbonden. Onder andere door subsidies te verstrekken voor initiatieven die aansluiten bij de Global Goals willen we duurzame ontwikkelingen stimuleren.

Met de Global Goals willen we stappen zetten richting een eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn en een schonere, gezondere en veiligere wereld voor iedereen. De Verenigde Naties hebben gemeenten opgeroepen om zelf, lokaal, te zorgen voor een duurzaamheidsagenda die bijdraagt aan het behalen van de Global Goals.

Wethouder Cathalijne Dortmans (o.a. verantwoordelijk voor Global Goals) zegt daarover: "In Helmond geven we gehoor aan die oproep. Er vinden al heel veel mooie initiatieven in de stad plaats die aansluiten bij de Global Goals, middels subsidies willen we die initiatieven een steuntje in de rug geven."

Adviescommissie

Een adviescommissie gaat de subsidieaanvragen beoordelen. De commissie bestaat uit mensen uit onze stad die verbondenheid hebben met de vijf Global Goals waar Helmond op inzet, te weten: het tegengaan van armoede (Miranda Verkoelen), goede gezondheid en welzijn (Eveline de Bont), kwaliteitsonderwijs (Pauline Akkermans), eerlijk werk en economische groei (Hugo van Osch) en verantwoorde consumptie en productie (Ari de Kimpe).

Aanvragen

Organisaties en scholen kunnen subsidie aanvragen tot 12 oktober. Per initiatief kan een subsidie van maximaal € 5000,- worden toegekend en in totaal is er € 35.000,- beschikbaar. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een subsidie.