HELMOND - De gemeenteraad heeft dinsdagavond unaniem besloten om carbidschieten in Helmond te verbieden. Dit besluit is een lokale aanvulling op het eenmalige landelijke vuurwerkverbod.

Op 13 november 2020 besloot het kabinet tot een eenmalig vuurwerkverbod tijdens de aankomende jaarwisseling 2020-2021. Dit om extra druk op de al zwaar belaste zorg en op de handhaving van de openbare orde te voorkomen. Carbidschieten valt niet onder het zogeheten vuurwerkbesluit, waarin de regels staan voor bezit en afsteken van vuurwerk. Om de kans uit te sluiten dat er alsnog extra druk op zorg en handhaving ontstaat door toename van het carbidschieten tijdens de jaarwisseling, koos de gemeenteraad voor een lokaal verbod via de Algemene Plaatselijke Verordening.

Overlast voorkomen

Het carbidverbod moet naast extra druk op zorg en handhaving tijdens de jaarwisseling, ook voorkomen dat er extra overlast in de stad ontstaat. Burgemeester Blanksma: “We hebben onze handen al vol aan de enorme vuurwerkoverlast in de stad. Vuurwerk is verboden. Carbid nu ook. We handhaven intensief, samen met politie en justitie. Inwoners kunnen vuurwerk- en carbidoverlast melden via de vuurwerkapp op hun smartphone. In de app kunnen ze aangeven op welke locatie zij vuurwerk of carbid horen. Zo helpen inwoners ons om de overlastgebieden beter in kaart te brengen, waardoor de inzet van handhaving kan worden aangepast.”

De app is te downloaden via Appstore en Google Play en heet Mobile alert (Intergraph Corporation).

Bijzondere jaarwisseling

Burgemeester Blanksma: “2020 was en is een bijzonder jaar. Dat sluiten we bijzonder af. Zonder geknal en mooie pijlen. Dat kan en mag nu gewoon niet. Ik begrijp dat deze coronacrisis lang duurt en dat er al lange tijd van alles niet kan en niet mag. Maar laten we samen verantwoordelijkheid blijven nemen. Want alleen samen komen we sneller door de coronacrisis.”