HELMOND - De gemeente Helmond gaat in 2021 op 25 plaatsen in de stad openbare speelplekken verbeteren. Veel speeltoestellen in Helmond moeten de komende jaren vervangen worden, de leeftijdsopbouw in de wijken verandert en de manier waarop kinderen graag buitenspelen is de laatste jaren ook anders geworden. Daarom gaan we de speelplekken samen met bewoners en organisaties gevarieerd, eigentijds, avontuurlijk en natuurlijk maken. Daarnaast worden de speelplekken beter toegankelijk voor kinderen met een beperking.


In Helmond zijn in totaal 250 openbare speelplekken. Voor iedere wijk zijn in 2018 en 2019 de behoeften aan spelen en bewegen in kaart gebracht in de wijkspeelplannen. Alle wijkspeelplannen zijn samengebracht in het Meerjarenplan Speelruimte 2021-2024, dat het college van B&W deze week heeft vastgesteld.

In het meerjarenplan staan de speelplekken die de komende vier jaar worden aangepakt. Dat begint met het maken van een plan in samenwerking met kinderen, bewoners en partners. Soms gaat het om het vervangen van bestaande speeltoestellen. Een aantal speelplekken wordt opgeknapt en een aantal wordt omgevormd tot natuurlijke speelplekken. Bij natuurlijke speelplekken kunnen kinderen naar hartenlust klimmen, rennen, bouwen en experimenteren.

Sommige speelplekken zijn al aangepakt
Sommige speelplekken in Helmond zijn dit jaar en vorig jaar al aangepakt. Bijvoorbeeld in de Hertelaan in Brouwhuis. Bewoners daar kwamen zelf met ideeën voor de verbetering van de speelplek in hun buurt. Wij konden daar vervolgens snel mee aan de slag. Op andere plekken was de conditie van de speeltoestellen zodanig slecht, dat vervanging niet kon wachten.

Ook wordt voor een aantal locaties al gewerkt aan plannen om samen met bewoners begin 2021 tot uitvoering te komen. Bijvoorbeeld voor een nieuwe speelplek voor de Swertpoellaan.

Spelen en sporten in de wijk op de Jeugdagenda
Uit een onderzoek onder kinderen in Helmond blijkt dat zij het erg belangrijk vinden om te kunnen spelen en sporten in hun omgeving. En dat er plekken in de stad zijn om samen te komen, activiteiten te kunnen doen en elkaar, maar ook jongerenwerkers, te kunnen ontmoeten. Dit punt staat daarom hoog op de Helmondse jeugdagenda. Wethouder Dortmans (van Onderwijs, Jeugd en Gezondheid): "We vragen kinderen onder andere om mee te denken vóór we een ontwerp van een speelplek maken. Dat doen we via het kindernetwerk en de jongeren van Jeugdvriendelijke stad. Zo geven we ook invulling aan het punt van de Jeugdagenda gaat over het betrekken van de jeugd bij belangrijke beslissingen en hen om advies vragen."