HELMOND - Op vrijdag 21 augustus heeft de heer Pieter van Hugten de Vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond ontvangen. Wethouder Cathalijne Dortmans reikte de onderscheiding uit bij gelegenheid van het afscheid van de heer Van Hugten als vrijwilliger bij Orthopedagogisch Onderwijsinstituut De Hilt.


De heer Van Hugten is in oktober 1982 gestart als Technisch Assistent op De Hilt. In 2009 bereikte hij de pensioengerechtigde leeftijd. Tot augustus 2015 heeft hij doorgewerkt en is daarna met pensioen gegaan. Vanaf zijn pensioen tot vorige maand heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor De Hilt.

Elk jaar viert De Hilt het Hegewipi-festival als onderdeel van de leerlijn sociaal emotionele ontwikkeling. Als aandenken aan deze bijzondere dag krijgen alle leerlingen en volwassen een Hegewipi-trofee mee als herinnering. Al 37 jaar lang ontwierp en maakte de heer Van Hugten in zijn vrije tijd deze "kunststukjes".

De onvermoeibare vrijwillige inzet gedurende vele jaren was voor burgemeester en wethouders de aanleiding om aan de heer P.J.J.G. van Hugten de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond toe te kennen.