HELMOND - Tussen het centrum van Helmond-Noord en de Kop van Aarle-Rixtel ligt natuurgebied ’t Gulden Land. In juni zijn daar werkzaamheden gestart voor de herinrichting van het natuurgebied. We richten de Aa en het gebied erom heen natuurlijker in om verdroging tegen te gaan. Dan kan de natuur zich weer herstellen. Ook zijn de werkzaamheden nodig om het gebied beter voor te bereiden op weersextremen, zoals droogte of juist wateroverlast.


Van oudsher is het gebied gericht op agrarisch- en natuurgebruik. In de loop der jaren is het gebied verwilderd, niet bestand tegen weersextremen en minder toegankelijk voor bezoekers. Maar het gebied heeft veel te bieden! Daarom herontwikkelen we samen met waterschap Aa en Maas en gemeente Laarbeek het natuurgebied tot een parel waar natuur, water, cultuurhistorie en recreatie hand in hand gaan.

Wat gaat er gebeuren?

  • We laten de Aa weer meer kronkelen door het landschap en de oevers geleidelijk aflopen. Dit geeft meer ruimte voor zowel de opvang als afvoer van het regenwater.
  • Op een aantal plekken leggen we dood hout in het water, wat voor afwisseling in de stroming en voor schaduw zorgt.
  • We leggen een ecologische verbindingszone en poelen aan. Planten en dieren krijgen daardoor meer ruimte om zich veilig te verplaatsen naar omliggende natuurgebieden. Goed voor de biodiversiteit.
  • We breiden het gebied uit met maar liefst twaalf hectare nieuwe natuur. Dit is, in samenwerking met provincie Noord-Brabant, ook alvast ter compensatie voor verbreding van de N279.
  • Als het graafwerk voor de natuurontwikkeling klaar is, plaatsen we entree-elementen om de ingangen van het gebied voor bezoekers duidelijk te markeren.
  • Ook komt er een netwerk van verharde en onverharde paden voor wandelaars en hardlopers. En een aantal natuurlijke en duurzame voorzieningen die bezoekers uitdagen voor extra beweging.
  • En er wordt een mooie grafische weergave van het voormalige kasteel ’t Gulden Huys geplaatst. Die brengt de historie van dit gebied voor bezoekers weer even tot leven.

Het wordt een prachtig gebied waarin omwonenden en bezoekers van de natuur én een vleugje cultuurhistorie kunnen genieten! Dit project is mede mogelijk dankzij financiële steun van provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Meer informatie over de werkzaamheden

Lees meer over de werkzaamheden op de website van waterschap Aa en Maas.