DEURNE - Na dat in 2022 voor het eerst in de geschiedenis een kraanvogelkuiken in de Peelvenen is grootgebracht, is het dit jaar opnieuw raak. Deze keer in het Brabantse gedeelte van de Peelvenen: De Deurnsche Peel. Het kuiken is inmiddels zo’n 15 weken oud en vliegt al mee met de ouders op zoek naar voedsel.


In het vroege voorjaar waren er al aanwijzingen dat een koppel kraanvogels opnieuw in het beschermde Natura 2000-gebied actief was, maar het liet zich weinig zien of horen. Begin mei liet het kuiken, van toen ongeveer drie weken oud, zich voor het eerst zien. Jeroen Craenmehr is namens Staatsbosbeheer boswachter in het gebied en is blij het nieuws te kunnen vertellen. “We hielden dit nieuws bewust geheim tot het kraanvogelkuiken groot genoeg was om te vliegen. Kraanvogels zijn heel gevoelig voor verstoring. Ook wij mijden het gebied zoveel mogelijk”. Ook al kan het kraanvogelkuiken nu vliegen, de vogels zijn nog erg gevoelig voor verstoring. Het is daarom extra belangrijk om de kraanvogels met rust te laten en niet buiten wegen en paden te wandelen.

Bevestiging voor hoogveenherstel

Uit de natuurdoelanalyse bleek dat het beeld voor enkele beschermde vogels en vissen in het gebied nog positief is, maar dat het risico op verdere verslechtering voor hoogveen en heide zeer hoog is. De afgelopen jaren hebben Provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en Staatsbosbeheer veel maatregelen getroffen om het kwetsbare hoogveenlandschap in dit unieke Natura 2000-gebied te behouden en verbeteren, zoals het realiseren van stabielere en hogere grondwaterstanden. De effecten van deze hydrologische maatregelen worden al langzaam zichtbaar, zoals het unieke proces van hoogveenvorming dat weer op gang lijkt te komen. Dat een kraanvogelpaar opnieuw voor de Peelvenen kiest als broedplek is daarom goed te verklaren. Kraanvogels houden van uitgestrekte natte natuur, zoals hoogveen of natte heide. Het broedsucces van de kraanvogel is dus een bevestiging dat de getroffen maatregelen voor hoogveenherstel effect hebben.

Meer informatie

Bezoek het boswachterblog van Staatsbosbeheer voor meer foto's en video's. Kijk voor meer informatie op de unieke Natura 2000-pagina van de Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel Of lees meer over de gebiedsgerichte aanpak ‘Vitale Peel’