HELMOND - De heer van Kreij is in 2015 als directeur bij de Antoon van Dijkschool gestart. De school was toen net onderdeel geworden van Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra. Vanaf 19 april gaat hij op reis en neemt hij mee ‘alle mooie herinneringen aan de leerlingen, collega’s en de school’.

Na bijna acht jaar met veel plezier en passie directeur te zijn geweest op de Antoon van Dijkschool, gaat de heer Van Kreij met pensioen. Hij gaat op avontuur; de wereld rond met zijn camper.

Hij heeft bij de Antoon van Dijkschool een actieve rol gespeeld bij het integreren van de school als eenpitter naar een onderdeel van een groter bestuur, SSOE. En hij heeft, samen met zijn team de school een nieuwe frisse moderne look gegeven. In de periode dat de heer Van Kreij bij de Antoon van Dijkschool directeur was, heeft de school een grote kwaliteitsverbetering doorgemaakt waardoor de school goed op de kaart staat.

Binnen Helmond zijn er diverse partijen, zoals samenwerkingsverbanden Helmond, Stichting ORO, LINQ Deurne, waarmee in zijn directeursperiode een nauwe samenwerking is ontstaan.

Over de Antoon van Dijkschool
De leerlingen van de Antoon van Dijkschool hebben een (forse) leer- en ontwikkelingsachterstand, vaak in combinatie met sociaal-emotionele problematiek, zoals autisme. Met 95 medewerkers verzorgt de Antoon van Dijkschool het onderwijs voor meer dan 220 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar. We bereiden de leerlingen voor op goed burgerschap en een zo zelfstandig mogelijke deelname aan de maatschappij, waar het gaat om wonen, werken en vrijetijdsbesteding.

Over SSOE

SSOE is hét expertisecentrum voor onderwijs, ambulante begeleiding en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een beperking in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.