DEN BOSCH - De behoefte aan impulsgelden is groter dan was voorzien. Daarom verhoogt Gedeputeerde Staten van Brabant, naar aanleiding van een motie van CDA Brabant, Lokaal Brabant en 50Plus Brabant, het budget voor dit en volgend jaar naar maximaal € 2,4 miljoen per jaar. Vanwege deze eenmalige extra impuls van € 1,3 miljoen per jaar wordt tevens de Makersregeling per direct opengesteld. Het Impulsgeldenprogramma draagt substantieel bij aan de duurzame versterking van de Brabantse cultuursector.


Provinciale Staten nam op 26 maart een motie aan van CDA Brabant, Lokaal Brabant en 50Plus Brabant om het budget voor impulsgelden in 2021 en 2022 op te hogen. De motie roept op het budget aan te vullen als er een grotere behoefte is in aanvragen dan waar het huidige budget van € 1,1 miljoen in voorziet. Gedeputeerde Stijn Smeulders van Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed: “Onlangs werd duidelijk dat het huidige budget van de impulsgelden nagenoeg is uitgegeven. Met dit besluit geven we uitvoering aan de motie van Provinciale Staten. Dat is goed nieuws voor de culturele sector die al hard getroffen werd door de Coronacrisis. We zien dit dan ook als een impuls om de sector op gang te helpen na de lockdowns.”

Impulsgeldenprogramma

Bij het impulsgeldenprogramma gaat het om financiering met een blijvend effect door middel van een tijdelijke impuls. Zowel de professionele kunsten, amateurkunst als cultuureducatie kunnen er gebruik van maken. Kunstloc Brabant adviseert en begeleidt aanvragers en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het impulsgeldenprogramma. Meer informatie staat op de website van Kunstloc Brabant “We willen Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. Cultuur speelt daarbij een belangrijke rol”, aldus gedeputeerde Smeulders.

Makersregeling

De Makersregeling is bedoeld om gemeenten te matchen die een subsidieregeling hebben voor ondersteuning van professionele makers. “Op deze wijze willen we gemeenten stimuleren te investeren in projecten van individuele makers in hun gemeente. Dit draagt bij aan het productieklimaat en de presentatiemogelijkheden van het werk van professionele makers en hun artistieke ontwikkeling”, aldus gedeputeerde Smeulders. Een gemeente kan haar eigen jaarlijkse budget laten matchen met een provinciale bijdrage van 50% tot een maximum van €50.000,-.