LIESSEL - Op een terrein in ’t Zand in Liessel mogen alleen arbeidsmigranten wonen als wordt voldaan aan de voorwaarden die de rechtbank Oost-Brabant heeft bepaald. De gemeente Deurne heeft verschillende fouten gemaakt bij de vergunningverlening. Maar de huisvesting van arbeidsmigranten zou volgens de rechtbank wel kunnen passen in de omgeving. De gemeente Deurne krijgt daarom de kans om gebreken te herstellen.


De eigenaar van het perceel aan Zand in Liessel diende meerdere aanvragen in bij de gemeente, onder andere voor de verbouwing van een bijgebouw op het terrein, het aanleggen van een zonneveldje en het huisvesten van 50 arbeidsmigranten. De gemeente heeft vervolgens verschillende vergunningen verleend.

De volledige locatie wordt gehuurd door een vleesverwerker met meerdere productievestigingen, waaronder in Nuenen. Het plan is dat de verschillende arbeidsmigranten wonen op de locatie in Liessel en vervolgens werken op de productielocatie in Nuenen.

Eisers

Een aantal omwonenden van het terrein maakt bezwaar tegen de verleende vergunningen. Zij vinden onder andere dat de kans op verstoringen van de openbare orde toeneemt met de komst van de arbeidsmigranten. Een van de omwonenden is bang dat er meer afval in zijn weiland terecht kan komen.

De rechtbank snapt de zorgen van omwonenden. Het huisvesten van arbeidsmigranten is anders dan het wonen in een woonhuis of het verblijf in een hotel. Vaak wonen in een pand steeds andere arbeidsmigranten. Zeker bij tijdelijke huisvesting ontbreekt de vereiste duurzaamheid. Volgens de rechtbank heeft de gemeente onvoldoende betrokken dat er meer arbeidsmigranten komen te wonen dan er op dit moment aan mensen wonen in het buurtschap. De gemeente had een meer gerichte en uitgebreide belangenafweging moeten maken bij het verlenen van de vergunningen.

Gebreken herstellen

Het huisvesten van arbeidsmigranten sluit de rechtbank niet op voorhand uit; het kan toch passen in de omgeving. De gemeente moet dan wel een aantal gebreken herstellen. Zo moet de gemeente aan omwonenden (die uitzicht hebben op het terrein) vragen wat zij zien als een verbetering van de locatie en de huisregels moet de gemeente voorleggen aan de buurtbewoners. Vervolgens moeten de resultaten worden voorgelegd aan de eigenaar van het terrein.

Al met al heeft de gemeente 12 weken de tijd om alle gebreken te herstellen. In de tussentijd laat de rechtbank de huisvesting van de arbeidsmigranten toe, als wordt voldaan aan de voorwaarden die de rechtbank heeft bepaald, onder meer over het gebruik van de buitenruimte en het toezicht.