HELMOND - Jeugdzorgaanbieders Bijzonder Jeugdwerk en Rubicon jeugdzorg zijn per 1 januari 2022 Pactum. Vanaf die datum vormen de Brabantse jeugdzorgaanbieder Bijzonder Jeugdwerk en de Limburgse organisatie Rubicon jeugdzorg samen met Pactum één stichting voor hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. De drie jeugdzorgaanbieders werkten al langer samen onder de vlag van VIGO, waar ook ggz en forensische zorg onder valt (www.vigogroep.nl). Het is een logische stap om alle jeugdexpertise te bundelen in één stichting en samen de beste zorg te bieden. De instellingen blijven ieder werkzaam in hun eigen regio.

Eigen kracht verder brengen.
Kenmerkend voor Pactum is en blijft de positieve aanpak, gericht op mogelijkheden en krachten binnen het gezin. De specialist in opvoeding, behandeling en talentontwikkeling verleent hulp en ondersteuning waar dat nodig is. Bij gezinnen thuis, in de wijk, in pleeggezinnen of op (verblijf)locaties. Met als doel dat jeugdigen (0-27 jaar) en gezinnen weer zelfstandig verder kunnen en weer een positieve toekomst tegemoet kunnen zien.

Krachten bundelen
“Samen kun je meer betekenen”, is de visie van Pactum-directeur Saskia Diks, verantwoordelijk voor regio Zuid. “Daarom verbinden wij ons binnen Pactum en met iedereen die zich inzet voor een positieve toekomst van jeugd en gezinnen.” Pactum werkt samen met het eigen netwerk van het gezin, maar ook met partners in onderwijs, werk, welzijn, gezondheid, wonen en financiën. Daarnaast zet Pactum in op het versterken van netwerken in de gemeenten waar zij werkzaam is, zodat gezinnen optimaal ondersteund worden.