HELMOND - Wie zorgt er voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Opvang in een pleeggezin kan dan een welkome oplossing bieden. Helaas zijn er nog steeds kinderen die wachten op een plekje in een pleeggezin. Want een kind past niet zomaar in ieder gezin. Nieuwe pleegouders blijven daarom hard nodig, want voor ruim 23.000 kinderen is een veilig en stabiel thuis niet vanzelfsprekend. Wilt u meer weten over pleegzorg? Kom dan naar de informatieavond in Helmond.

Informatieavond in Helmond

Gemeente Helmond draagt pleegzorg een warm hart toe en wil helpen bij de zoektocht naar nieuwe pleegouders. Daarom organiseren zij samen met Combinatie Jeugdzorg een pleegzorginformatieavond op maandag 14 september van 20.00 tot 22.00 uur bij de Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond (met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM). Tijdens deze avond belicht een pleegzorgbegeleider van Combinatie Jeugdzorg alle kanten van pleegzorg en vertelt een ervaren pleegouder uit de regio over de eigen ervaringen.

Aanmelden informatieavond

Aanmelden voor deze informatieavond kan via 040 245 1945 of pleegzorg@combinatiejeugdzorg.nl. Ook kunt u via dit nummer of mailadres een informatiepakket aanvragen.

Meer weten over pleegzorg?

Op www.pleegzorg.nl en www.combinatiejeugdzorg.nl/pleeggezinnen vindt u meer informatie over pleegzorg inclusief filmpjes en ervaringsverhalen van voormalige pleegkinderen, pleegouders en ouders.